POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni okvir - odluka o obilježavanju - uredba o vrsti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je
PRAVILNIK
O IZNLJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA, IZDAVANJA I NAPLAĆIVANJA LIJEKOVA OSIGURANIM OSOBAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Pravilniku o načinu propisivanja, izdavanja i naplačivanja lijekova osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 9/94) u članku 3. stavci 2. na kraju rečenice briše se točka i dodsju riječi: "neposredno doktorima medicine iz članka 4. ovog Pravilnika".
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi: "Recept mora sadržavati:

 1. puni naziv Zavoda,
 2. broj područnog ureda Zavoda osigurane osobe,
 3. broj područnog ureda Zavoda obveznika uplate doprinosa,
 4. broj osigurane osobe,
 5. oznaku osnove osiguranja,
 6. oznaku nositelja ili člana obitelji,
 7. rok valjaikosti Iskaznice,
 8. JMBG ili MB (matični broj stranca),
 9. oznaku države osiguranja (za ino-osigurane osobe),
 10. ime i prezime osigurane osobe
 11. broj obveze,
 12. adresu stanovanja osigurane osobe,
 13. šifru dijagnoze prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti,
 14. mjesto i datum propisivanja lijeka,
 15. oznaku o nesudjelovanju osigurane osobe u troškovima za lijek,
 16. puno zaštićeno ime lijeka i šifru lijeka sa Liste lijekova Zavoda,
 17. farmaceutski oblik lijeka,
 18. količinu lijeka, nabavnu cijenu lijeka i cijenu usluge,
 19. način upotrebe lijeka,
 20. potpis i faksimil sa šifrom izabranog doktora,
 21. pečat zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora medicine privatne prakse,
 22. šifra zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse,
 23. oznaku recepta,
 24. oznaku serije i broja recepta. Podatke navedene u točki 2. do 11. stavke 1. ovog članka, na tiskanicu recepta unosi se preslikom s Iskaznice zdravstveno osigurane osobe, odnosno na način propisan člankom 5. ovog Pravilnika".

Članak 3.
Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a. koji glasi: " Članak 6.a. Tiskanicu recepta iz Članka 6. ovog Pravilnika tiska se u veličini formata A-5 Ć(21 cm x 14,5 cm) i sastavni je dio ovog Pravilnika".
Članak 4.
Tiskanicu recepta propisanu ovim Pravilnikom počet će se koristiti od 1. siječnja 1995. godine. Početkom korištenja tiskanice recepta iz stavke 1. ovog članka, prestaje vrijediti tiskanica recepta propisana Odlukom o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova ("Narodne novine" broj 32/92 i 82/92).
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Odluka o obliku 1 sadržaju recepta za propisivanje lijekova ("Narodne novine" broj 32/92 i 82/92).
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa:025-04/94-01/81
Urbroj : 338-01-94-24-1
Zagreb, 29. studenoga 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, vr.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti