POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni odgovori - zakon o stopama - odluka o predaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994 godine, donijelo je
PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ("Narodne novine" broj 4/94) iza članka 15. dodaju se tri nova članka 15.a., 15.b., 15.c. koji glase:
Članak 15.a. Uputnica iz članka 15. ovog Pravilnika mora sadržavati 1. puni naziv Zavoda, 2. broj područnog ureda Zavoda osigurane osobe, 3. broj područnog ureda Zavoda obveznika uplate doprinosa, 4. broj osigurane osobe, 5. oznaku osnove osiguranja, 6. oznaku nositelja ili člana obitelji, 7. rok valjanosti Iskaznice, 8. JMBG ili MB (matični broj stranca) 9. oznaku države osiguranja (za ino-osigurane osobe), 10. ime i prezime osigurane osobe, 11. adresu stanovanja osigurane osobe, 12. broj obveze, 13. oznaku o nesudjelovanju osigurane osobe u troškovima liječenja, 14. oznaku uputnice, 15. oznaku vrste zdravstvene zaštite koja se uputnicom zahtijeva (specijalistički pregled, bolničko liječenje, dijagnostička pretraga i ambulantno liječlje) s naznakom njene šifre, 16. oznaku zdravstvene ustanove u koju se osigurana osoba upućuje, 17. oznaku uputne dijagnoze, 18. šifru dijagnoze prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti, 19. pečat zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora medicine privatne prakse, 20. šifru zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse, 21. potpis i faksimil sa šifrom izabranog doktora, 22. oznaku serije i broja uputnice, 23. mjesto i datum izdavanja uputnice.
Podatke iz točke 2. do 11. stavke I. ovog članka, na tiskanicu uputnice unosi se preslikom s Iskaznice zdravstveno osigurane osobe, odnosno ćčtljivim prijepisom, koji mora biti izvršen tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje. Članak 15.b. Tiskanica uputnice tiska se u veličini formata A-5 (21 cm x 14,5 cm) i sastavni je dio ovog Pravilnika.
Članak 15.c. Tiskanicu uputnice izdaje Zavod neposredno izabranim doktorima medicine primarne zdravstvene zaštite.
Članak 2.
U članku 32. dodaje se stavka 2. koja glasi: "lznimno od stavke 1. ovog članka, na teret sredstava Zavoda osigurava se samo 50% iznosa nabavne cijene lijeka za koji je u Listi lijekova, uz generički naziv lijeka, upisana oznaka "50%", s tim da preostalih 50% iznosa snosi osigura na osoba."
Članak 3.
Iza članka 41. dodaje se novi članak 41.a. koji glasi: "Osigurana osoba kojoj je ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni djelatnik privatne prakse neopravdano naplatio zdravstvenu uslugu na koju ima pravo sukladno odredbama općih akata Zavoda, ima pravo na povrat tih troškova, ako u postupku pokrenutom na njen zahtjev, predoći račun za plaćenu zdravstvenu uslugu. U slučaju naknade troškova prema stavki 1. ovog članka, Zavod će od ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvenog djelatnika privatne prakse naplatiti ugovoreni iznos za neizvršavanje ugovornih obveza."
Članak 4.
Tiskanica uputnice propisana ovim Pravilnikom poćet će se koristiti od 1. siječnja 1995. godine. Početkom korištenja tiskanica uputnice iz stavka 1 ovog članka prestaje vrljediti tiskanica uputnice propisana Odlukom o obliku i sadržaju uputnice za korištenje zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 32/92).
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Odluka o obliku i sadržaju uputnice za korištenje zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 32/92).
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa:025-04/94-01/79
Ur.broj : 338-01-94-24-1
Zagreb, 29. studenoga 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstvno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti