POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni odgovori - zakon o porezu - zakon o genetski ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91. 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92). a u svezi s člankom 24m. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 34/91, 26/93 i 79/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 1994. donijela
ODLUKU
O DAROVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE GRADU NOVOJ GRADIŠKI
I.
Gradu Novoj Gradiški daruje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske k.č. br.1338/1 u površini 1 ha 8.548 m2 u k.o. Kovačevac - upisano u z.k.ul.br. 557 kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja PIK-a Nova Gradiška, radi izgradnje naselja za prognane.
II.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke zamijenit će se za zemljište u vlasništvu fizičkih osoba k.č. br. 311/2 i 312 ko.o. Kovačevac, radi izgradnje naselja za prognane.
III.
Grad Nova Gradiška dužan je zemljište stečeno u vlasništvo zamjenom za darovano zemljište privesti namjeni odredenoj točkom I. ove Odluke u roku godinu dana od dana sklapanja ugovora o darovanju. Ako se zemljište ne privede odredenoj namjeni u roku iz stavka 1. ove točke Grad Nova Gradiška dužan je to zemljište predati u vlasništvo i posjed Republici Hrvatskoj bez naknade.
IV.
Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva Ivan Tarnaj, dipl. ing., za sklapanje ugovora o darovanju u ime Republike Hrvatske. Ugovor o darovanju sklopit će se pod uvjetom odredenim u točki III. ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 945-02/84-01/01
Urbroj : 5030108-94-16
Zagreb, 7. travnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti