POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - baza propisa - zakon o nadzoru - pravilnik o ribolovu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 29. stavak 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93) ministar financija donosi
UPUTSTVO
O IZMJENI UPUTSTVA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA CARINE ZA OPREMU KOJA SE UVOZI NA OSNOVI ULOGA STRANE OSOBE U DOMAĆE PODUZEĆE ILI RADNJU
1. U Uputstvu o oslobadanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju ("Narodne novine", br. 68/91, 41/92 i 89/93) u točki 3. stavak 1. podtočka c) mijenja se i glasi : "c) ako se ulog ostvaruje uvozom odgovarajuće opreme za obavljanje registrirane djelatnosti poduzeća ili radnje, sukladno ugovoru o ulaganju ili drugom odgovarajućem aktu domaćeg poduzeća ili radnje." Iza stavka 3. dodaje se novi stavak. 4., koji glasi:
"Opremom u smislu stavka 1. ove točke ne smatra se oprema za zabavne igre i igre na sreću, te druga roba koja se prema carinskim ili poreznim propisima ne smatra opremom.(namještaj I drugi predmeti za opremanje administrativnih prostorija stvari sitnog inventara na koje se ne obračunava amortizacija I drugo)."
2. Točka 5. mijenja se i glasi: "Ministarstvo financija donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju sukladno mišljenju Stručne komisije za strana ulaganja, koju čine predstavnici:
- Hrvatske gospodarske komore,
- Ministarstva vanjskih poslova,
- Ministarstva financija,
- Ministarstva gospodarstva. te
- Državnog zavoda za makroekonomske analize I prognoze.
Rješenje o oslobađanju plaćanja carine iz stavka 1. ove točke Ministarstvo financija donosi nakon pribavljenog akta Ministarstva gospodarstva o usklađenosti ugovora o ulaganju sredstava s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. te upisu stranog uloga u registar stranih ulaganja koji se vodi pri tome Ministarstvu. Mišljenje pojedinih članova Stručne komisije iz stavka 1. ove točke može se dati i u obliku bilješke u spisu. Rješenje iz stavka 1. ove točke Ministarstvo financija donosi u roku 30 dana od dana predaje cjelovitog zahtjeva za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine."
3. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-01/94-01/76
Urbroj 513-15-94-1
Zagreb, 27. srpnja 1994.
Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti