POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni nameti - odluka o postavljenju - ispravak odluke članci ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 29. Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje

DOPUNU POPISA
priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj

U Popis priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 12/94) upisuju se slijedeće priznate novostvorene sorte poljoprivrednog bilja:


Naziv i
sjedište
Redni Naziv sorte stvaratelja
Vrsta i godina sorte odnosno
broj priznavanja podnositelja
zahtjeva**
1 2 3 4
1. ŽITARiCE
1.3. Hordeum vulgare
L.convar.distichon
Alef.s.l.
Dvoredni jećam
1.3.1 Jari dvoredni jećam
21.Saturn (1994) Zf
18.. Triticum aeslivunk
(L.) emend.Fiori et
Paol
Pšenica
1.8.2. Ozima obićna
121.Elza ŠI 994) OS
(vulgare) pšenica
122.Ida (1994) Zi
123.Inga (1994) OS
124.Joza (1994) OS
125.Manda (1994) OS
126.Mladenka (1994) Zi
127.Patria (1994) Zi
128.Plodna (1994) Zi
129.Vitina (1994) Zi
1.10. Zea mays L.
Kukuruz za zrno
1.10.1.FAO Skupina 100
24.B 125(s.1994) Zi
1.10.2.FAO Skupina 200
54.Bc2102(s.1994) Zi
1.10.5.FAO Skupina 500
49.Bc554(s.1994) Zi
50Bc 572(5.1994) Zi
51 Bc 5002(s.1994) Zi

2. INDUSTRIJSKO BILJE
2.5 Glycine max (L.)
35. Nada (1994) OS Merrill

Soja za zrno
2 .7. Helianthus annuus L.

* Popis priznatih novostvorenih sorti sadrži priznate sorte u razdoblju od 1964. do 1994. godine.

** Naziv i sjedište stvavatelja sorte odnosno podnositelja zahtjeva za priznavanje sorte, čiji je skraćeni naziv utvrđen u koloni 4 dopune popisa, navedeni su u legendi koja je sastavni dio ove dopune Popisa.


s=jednostruki dvolinijski hibrid (single cross)

1 2 3 4
Suncokret
2.7.1. Suncokret za ulje
5.Podravac(1994) OS
6.Slavonac(1994) OS
7. Sunce (1994) OS
2.9 Nicotiana tabacum
36. Požežanac ( 1994) Zf
Duhan
3. KRMNO BILIE
3.2a. Beta wlgaris L.
1 Brigada (1994) Lb
ssp.vulgaris convar.2.Ludbreška žuta
crassa Alef. (1994) Lb
Stočna repa
3.17a.Vicia villose Roth
1.Igman (1970) Sf
Ozima grahorica
4. POVRĆE
4.9. Solanum tuberosum
18.Dobra (1994) Sš
Krumpir

Klasa:011-02/94-01/164
Urbroj : 525-01-94-01
Zagreb,14.prosinca 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj,dipl.ing.,v.r
LEGENDA NAZIVA I SJEDIŠTA STVARATELJA SORTE ODNOSNO PODNOSITELTA ZAHTJEVA

Lb PPK "BEDNJA", Ludbreg
OS Poljoprivredni institut Osijek, Ulica Sv. Ane 82a, Osijek Sf Poljoprivredni fakultet Sarajevo, Institut za ratarstvo i

oplemenjivanje bilja, Zagrebačka 18, Sarajevo Sš Zavod za krumpir Stara Sušica, Stara Sušica 71, RavnaGora

Zi Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Trg Marka Marulića 5, Zagreb

Zf Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i metodiku istraživanja, Svetošimunska 25, Zagreb


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti