POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - aspekti prava - pravilnik o značenju - uredba o računanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 16. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića ("Narodne novine", br. 51/94.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POSEBNOG POREZA NA BEZALKOHOLNA PIĆA, ISKAZIVANJU I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA TE OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj Izvješća o proizvedenim, uvezenim i isporučenim količinama te stanju zaliha bezalkoholnih pića, i oblik i sadržaj Izvješća o obračunatom i plaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.
(2) Obrasci izvješća iz stavka (1) ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.
Članak 2.
Mjesečno i godišnje Izvješće o proizvedenim, uvezenim, isporučenim i izvezenim količinama te stanju zaliha bezalkoholnih pića porezni obveznici posebnog poreza na bezalkoholna pića podnose na Obrascu IZ-BE-I.
Članak 3.
Mjesečno i godišnje Izvješće o proizvedenim, uvezenim isporučenim i izvezenim količinama te stanju zaliha bezalkoholnih pića u pogonu, proizvodnoj ili poslovnoj jedinici izvan sjedišta poreznog obveznika, porezni obveznici posebnog poreza podnose na Obrascu IZ-BE-2.
Članak 4.
Mjesečno i godišnje izvješće o isporučenim i oporezivim količinama bezalkoholnih pića te obračunatom i naplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića, porezni obveznici posebnog poreza podnosi na Obrascu MI-BE.
Članak 5.
Izvješća iz čl. 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika porezni obveznici posebnog poreza podnose do 15. u mjesecu za prolekli mjesec kod mjesečnog izvješćivanja i do 31. sijećnja tekuće godine za proteklu godinu kod godišnjeg izvješćivanja.
Članak 6.
Obračunati i naplaćeni posebni porez koji je obračkrnala i naplatila carinarnica (u skladu sa carinskim propisima) pri uvozu bezalkoholnih pića u trenutku carinjenja odnosno isporuke slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama, u smislu čl. 8. stavka.3. i 5., te čl. 9. st.avka 2. 2.akona o posebnom porezu na bezalkohona pića, porezni obveznici - uvoznici iskazuju u Izvješću mjesečno odnosno godišnje na Obrascu MI-BE, u rokovima iz čl. 5. ovoga Pravilnika.
Članak 7.
Ako se izvezu bezalkoholna pića na kaje je plaćen posebni porez, izvoznik ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza.
Ćlanak 8.
Zahtjev za povrat plaćenog posebnog poreza iz čl. 7. ovoga Pravilnika podnosi se ispostavi Porezne uprave prema sjedištu izvoznika.
Članak 9.
Zahtjevu za povrat plaćenog posebnog poreza iz čl. 8. ovoga Pravilnika izvoznlk prilaže dokaz o obavljenom izvozu: kopiju izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su bezalkoholna pića napustila teritorij Republike Hrvatske, i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima, te dokaz o plaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa:410-19/94-01/1008
Ur.broj : 513-07/94-1
Zagreb, 29. srpnja 1994.
Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti