POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni izlog - uredba o redoslijedu - odluka o najvišoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o lovu (Narodne novine, broj 10/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 1994. godine, donijela
ODLUKU
O POVJERAVANJU PRAVA LOVA U LOVIŠTIMA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
I.
Javnom poduzeću "HRVATSKE ŠUME" p.o. Zagreb povjerava se izvršavanje prava lova u sljedećim lovištima u vlasništvu države:

 1. Otvoreno lovište broj I/3 - "ČRNOVŠĆAK", ukupne površine 4951 ha, na podrućju Županije Zagrebačke,
 2. Otvoreno lovište broj III/2 - "BREZOVICA", ukupne površine 4565 ha, na području Županije Sisačko-Moslavačke,
 3. Otvoreno lovište broj III/12 - "KALJE", ukupne površine 5866 ha, na podrućju Županije Sisačko-Moslavačke,
 4. Uzgajalište divljači broj III/18 - "LIPOVLJANI", ukupne površine 650 ha, na području Županije Sisačko-Moslavačke,
 5. Otvoreno lovište broj III/23 - "OPEKE", ukupne površine 9065 ha, na podrućju Županije Sisačko-Moslavačke,
 6. Otvoreno lovište broj IV/9 - "POKUPSKI BAZEN", ukupne površine 11081 ha, na području Županije Karlovačke,
 7. Otvoreno lovište broj IV/11 -,"VELIKA KAPELA", ukupne površine 28864 ha, na podrućju Županije Karlovačke,
 8. Otvnreno lovište broj IV/13 -"VEI.JLIN", ukupne površine 1375 ha, na području Županije Karlovačke,
 9. Otvoreno lovište broj V/1 - "DUBRAVA", ukupne površine 3565 ha, na podrućju Županije Varaždinske,
 10. Otvoreno lovište broj VI/3 - "KALNIK", ukupne površine 10634 ha, na podrućju Županije Koprivničko-Križevaćke,
 11. Otvoreno lovište broj VI/6 - "PESKI", ukuptke površine 6717 ha na području Županije Koprivničko-Križevačke,
 12. Otvoreno lovište broj VI/9 - "REPAŠ", ukupne površi ne 4030 ha, na području Županije Koprivničko-Križevačke,
 13. Otvoreno lovište broj VI/10 - "SVIBOVICA", ukupne površine 3319 ha, na podrućju Županije Koprivničko-Križevačke,
 14. Otvoreno lovište broj VII/11 - "PISANIČKA BILOGORA", ukupne površine 15176 ha, na području Županije Bjelovarsko-Bilogorske,
 15. Otvoretlo lovište broj VII/17 - "ŽABLJAČKI LUGČESMA", ukupne površine 6528 ha, na podrućju Županije Bjelovarsko-Bilogorske,
 16. Otvoreno lovište broj VIII/2 - "BJELOLASICA", ukupne površine 30563 ha, na području Županije Primorsko-Goranske,
 17. Otvoreno lovište broj VIII/6 - "KALIFRONT", ukupne površine 1476 ha, na podrućju Županije Primorsko-Goranske,
 18. Otvoreno lovište broj VIII/19 - "RISNJAK", ukupne površine 13543 ha, na području Županije Primorsko-Goranske,
 19. Otvoreno lovište broj VIII/21 - "SMREKOVA DRAGA", ukupne površine 18443 ha, na podrućju Županije Primorsko-Goranske,
 20. Otvoreno lovište broj IX/2 - "BLATA", ukupne površine 4810 ha, na podrućju Županije Lićko-Senjske,
 21. Otvoreno lovište broj IX/10 - "RAMINO KORITO" ukupne površine 7420 ha, na podrućju Županije Lićko-Senjske,
 22. Otvoreno lovište broj IX/11 - "RIČIČKO BILO", ukupne površine 28960 ha, na podrućju Županije Lićko-Senjske,
 23. Otvorerko lovište broj IX/14 - "SJEVERNI VELEBIT", ukupne površine 34356 ha, na području Županije Lićko-Senjske,
 24. Otvoreno lovište broj IX/16 - "SREDNJI VELEBIT", ukupne površine 33745 ha, na podrućju Župaklije Lićko-Senjske.
 25. Otvoreno lovište broj IX/22 - "VISOČICA", ukupne površine 17050 ha, na podrućju Županije Lićko-Senjske,
 26. Otvoreno lovište broj X/5 - "JASENOVAČA", ukupne površine 6657 ha, na podrućju Županije Virovitičko-Podravske,
 27. Otvoreno lovište broj XI/25 - "ZVEČEVO", ukupne površine 5482 ha, na području Županije Požeško-Slavonske,
 28. Otvoreno lovište broj XII/14 - "PODLOŽJE - KLJUČEVI", ukupne površine 6314 ha, na području Županije Brodsko-Posavske,
 29. Ograđeno lovište broj XII/16 - "RADINJE", ukkrpne površine 4176 ha, na području Županije Brodsko-Posavske,
 30. Uzgajalište divljači broj XIII/2 - "BONASTAR", ukup ne površine 378 ha, na podrućju Županije Zadarsko-Kninske,
 31. Otvoreno lovište broj XIII/19 - "MUSAPSTAN-BOKANJAČKO BI.ATO", ukupne površine 6033 ha, na podrućju Županije Zadarsko-Kninske,
 32. Otvoreno lovište broj XIII/20 - "PAŠMAN - ZAGLAV", ukupne površine 2470 ha, na području Županije Zadarsko-Kninske,
 33. Otvoreno lovište broj XIV/1 - "BREZNICA", ukupne površine 12230 ha, na području Županije Osječko-Baranjske,
 34. Otvoreno lovište broj XIV/2 - "ĐURĐENICA", ukupne površine 22350 ha, na podrućju Županije Osječko -Baranjske,
 35. Uzgajalište divljači broj XIV/6 - "KUJNJAK", ukupne površine 800 ha, na području Županije Osječko-Baranjske,
 36. Uzgajalište divljači broj XIV/7 - "MAČKOVAĆ", ukupne površine 800 ha, na podrućju Županije Osječko-Baranjske,
 37. Uzgajalište divljači broj XIV/8 - "NABRĐE", ukupne površine 500 ha, na podrućju Županije Osječko-Baranjske,
 38. Otvoreno lovište broj XV/1 - "MOSEĆ I", ukupne površine 3842 ha, na području Županije Šibenske,
 39. Uzgajalište divljači broj XV/2 - "OŠTRICA" ukupne površine 299 ha, na podrućju Županije Šibenske,
 40. Utvoreno lovište broj XV/5 - "TRTAR", ukupne površine 4057 ha, na podrućju Županije Šibenske,
 41. Ograđeno lovište broj XVI/8 - "KUNJEVCI", ukupne površine 1296 ha, na podrueju Županije Vukovarsko-Srijemske,
 42. Otvoreno lovište broj XVI/9 - "MEROLINO", ukupne površine 12159 ha, na podrućju Županije Vukovarsko-Srijemske,
 43. Otvoreno lovišle broj XVI/11 - "SPAČVA JUG" ukupne površine 21031 ha, na podrućju Žulkanije Vukovrkrsko-Srijemske,
 44. Otvoreno lovište broj XVI/12 - "SPAČVA SJEVER", ukupne površine 19069 ha, na podrućju Županije Vukovarsko Srijemske,
 45. Otvoreno lovište broj XV11/2 - "BOROVAČA", ukupne površine 3221 ha, na podrućju Županije Splitsko-Dalmatinske,
 46. Otvoreno lovište broj XVII/11 - "OSOJE", ukupne površine 3583 ha, na podrućju Županije Splitsko-Dalmatinske,
 47. Uzgajalište divljači broj XVII/15 - "ŠĆEDRO", ukupne površine 825 ha, na podrućju Županije Splitsko-Dalmatinske,
 48. Otvoreno lovište broj XVII/16 - "ŠIBENIK - VRGORAC" ukupne površine 2819 ha, na području Županije Splitsko-Dalmatinske,
 49. Ograđeno lovište broj XVII/17 - "VIDOVA GORA" ukupne površine 2479 ha, na području Županije Splitsko-Dalmatinske,
 50. Otvoreno lovište broj XVII/19 - "VRDOVO", ukupne površine 13764 ha, na području Županije Splitsko-Dalmatinske,
 51. Otvoreno lovište broj XVIII/2 - "BUDAVA", ukupne površine 2720 ha, na području Županije Istarske,
 52. Otvoreno lovište broj XVIII/8 - "MOTOVUNSKA ŠUMA", ukupne površine 2690 ha, na području Županije Istarske,
 53. Otvoreno lovište broj XVIII/10 - "RAŠA", ukupne po vršine 3840 ha, na podrućju Županije Istarske,
 54. Uzgajalište divljači broj XVIII/11 - "VALTURA" ukupne površine 850 ha, na području Županije Istarske,
 55. Uzgajalište divljači broj XVIII/12 - "UBAŠ", ukupne površine 486 ha, na području Županije Istarske,
 56. Uzgajalište divljaći broj XIX/1 - "JAKLJAN", ukupne površine 183 ha, na podrućju Županije Dubrovačko-Neretvanske,
 57. Otvoreno lovište broj XIX/7 - "RUJNICA", ukupne površine 4907 ha, na podrućju Županije Dubrovačko-Neretvanske,
 58. Otvoreno lovište broj XIX/10 - "SV. ILIJA-OREBIĆ", ukupne površine 3667 ha, na podrućju Županije Dubrovačko-Neretvanske,
 59. Uzgajalište divljači broj XIX/11 - "ŠAKNJA RAT", ukupne površine 440 ha, na podrućju Županije Dubrovačko-Neretvanske,
 60. Otvoreno lovište broj XXI/3 - "ŠILJAKOVAČKA DUBRAVA", ukupne površine 5038 ha, na podrućju Grada Zagreba.

II.
Izvršavanje prava lova u lovištima iz točke I. ove Odluke povjerava se na vrijeme dok pravo lova u istima ne stekne pravna iIi fizička osoba u skladu sa Zakonom o lovu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa : 323-02/94-01/04
Urbroj : 5030116-94-2
Zagreb, 20. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti