POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - arhivska građa - pravilnik o energetskom - odluka o nacionalnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 53/91 i 116/93) ministar gospodarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva, donosi
NAREDBU
o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvodaTar. broj Carinske tarifeTar. oznakaImenovanje robe Jed. mjereIznos posebne pristojbe u DEM
12 34 5
01.02Žive životinje, vrsta goveda
0102.90Ostalo:
0102.904- junad za tov (od 200 do 280 kg)kg 0.20
0102.905- junad utovljena više od 280 kg do 450kg0,50
0102 906- junad, ostalakg0,50
0102.907- teladkg0,20
0102.909- ostalokg0.50
01.03Svinje, žive:
0103.9 - Ostalo:
0103.91- mase manje od 50 kg
0103.912- mesnate za klanjekg0,30
0103.913- masne za klanjekg0,40
0103.919- ostalokg0,40
0103. 92- mase 50 kg ili više:
0103.922mesnate za klanjekg0,45
0103.923- masne za klanjekg0,45
0103.929- ostalokg0,45
01.05Domaća perad živa (kokoši, patke, guske, pure i biserke):
0105.1 Mase do 185 g:
01.05.11- pilići:
0105 119- ostali ex. teške linije za tov
ex. teške linije za tov kom0,40
ex. lake linije za uzgoj kom0,70
0105.9- Ostalo:
0105.91- kokoši:
0105.919- ostale
ex. pilenke 18-tj. (LL) kom3,00
ex. brojleri (TL) kg1,00
ex. izlućene kokoši (TL) kg0,50
ex. izlućene kokoši (LL) kg0,50
0105.99- ostalo:
0105.999- ostala ex. pure tovnekg2,00
02 .01Goveđe meso, svježe ili rashladeno:
0201.10- Trupovi i polovice:
0201.101- telećikg1.00
0201.102- junećikg0,90
0201.103- goveđikg0,70
0201.109ostalikg1,00
0201.20- Ostali komadi s kostima:
0201.201- telećikg1,00
020 1.202 - juneći:
ex. kompenzirane četvrtine kg0.90
ex. prednje četvrtine kg0,80
ex. stražnje četvrtine kg1,10
0201.203- goveđi:
ex. kompenzirane četvrtine kg0,70
ex. prednje četvrtine kg0,65
ex. stražnje četvrtine kg0,90
0201.209ostalokg0,90
0201.30- Bez kostiju:
0201.301- telećekg1,10
0201.302- juneće:
ex. kompenzirane četvrtine kg1,00
ex. prednje četvrtine kg0,90
ex. stražnje četvrtine kg1,20
0201.303- goveđe:
ex. kompenzirane četvrtine kg0,90
ex. prednje četvrtine kg0,80
ex. stražnje četvrtine kg1,10
0201.309- ostalokg1,10
02.02Goveđe meso, smrznuto:
0202.10- Trupovi i polovice:
0202.101- telećikg0,80
0202.102- junećikg0,75
0202.103- goveđikg0,20
0202.109- ostalokg0,60
0202.20- Ostali komadi s kostima:
0202201- telećikg0,80
0202.202- juneći:
ex. kompenzirane četvrtine kg0,75
ex. prednje četvrtine kg0,75
ex. stražnje četvrtine kg0,90
0202.203- goveđi:
ex. kompenzirane četvrtine kg0,20
ex. prednje četvrtine kg0,15
ex. stražnje četvrtine kg0,20
0202.209- ostalokg0,60
0202.30- Bez kostiju:
0202.301- telećikg0,90
0202.302- juneći:
ex. kompenzirane četvrtine kg0,90
ex. prednje četvrtine kg0,80
ex. stražnje četvrtine kg1,00
0202.303- goveđe:
ex. kompenzirane četvrtine kg0,30
ex. prednje četvrtine kg0,25
ex. stražnje četvrtine kg0,30
0202.309- ostalokg0,40
02.03Svinjsko meso, svježe rashlađeno ili smrznuto:
0203.1- Svježe ili rashlađeno:
0203.11- trupovi i polovicekg0,70
ex. oguljena, obezmašćena polovica kg0,90
ex. polovica EU obrade kg0,50
0203.12- butovi,lopatice i komadi od njih, s kostima
ex. but kg0,90
ex.lopatice i vrat bez masnoće, svježe kg0,70
ex. lopatice s masnoćom i kožom svježe kgO,65
0203.19- ostalo
kare bez masnoće, svježe kg0,90
kare s kožom i masnoćom svježe kg0,70
0203.2- Smrznuto:
0203.21---- trupovi i polovicekg0,55
0203.22---- butovi,lopatice i komadi od njih, s kostima
ex. but kg0,65
ex. lopatice s masnoćom i kožom kg0,45
0203.29- - ostalo
ex. slanina trbušna kg0,55
ex. svinjski odresci I i II kategorije kg0,45
kare bez masnoće i kože kg0,65
kare s kožom i masnoćom kg0,55
02.07Meso peradi i jestivi otpaci peradi
iz tar. br. 01.05, svježi, rashlađeni ili
smrznuti:
0207.10Perad neisječena u komade,
svježa ili rashlađena
ex. brojleri kg1,70
ex. kokoši kg1,00
ex. pure kg3,00
ex. patke kg2,50
0207.2- Perad, neisječena u komade,
smrznuta:
0207.21- - kokoši,domaćekg 0,20
0207.22- - purekg2,50
0207.23- - patkekg2,00
0207.3- Perad isječena u komade i otpa-
ci,uključujući jetru,svježi ili ras-
hlađeni
0207.39- - - Ostalo
ex.brojleri kg2,20
ex.pure kg3,00
0207.4- Perad isječena u komade,osim
jetre,smrznuti:
0207.41-- od domaćih kokoši
ex.brojleri kg2,20
0207.42- - od purakg3,50
02.10Meso i jestivi mesni drugi klaonični
proizvodi,soljeni,u salamuri,suše-
ni ili dimljeni, jestivo brašno i prah
od mesa ili od drugih klaoničnih
proizvoda:
0210.1- Svinjsko meso:
0210.11-- butovi,lopatice i drugi koma-
di od njih s kostima kg2,30
0210.12-- potrbušine i komadi od njihkg 1,60
0210.19- - ostalokg1,60
04.01Mlijeko i vrhnje,nekoncentrirani i
bez dodanog šećera ili drugih tvari
za zaslađivanje:
0401.20- S udjelom masti više od l% do
6% po masi
ex.pasterizirano mlijeko 3,2 m/m l0.20
ex.sterilizirano mlijeko l0.25
04.02Mlijeko i vrhnje,koncentrirani ili s
udjelom dodanog šećera ili drugih
tvari za zaslađivanje:
0402.10- U prahu, granulama i drugim
krutim oblicima, s udjelom masti
do 1,5% po masi l1.80
0402.2 U prahu, granulama i drugim
krutim oblicima, s udjelom masti
više od 1.5% po masi:
0402.21-- bez dodanog šećera ili drugih
tvari za zasladivanje kg2,20
04.03Mlaćnica, kiselo mlijeko, vrhnje, jogurt,
kefir i ostalo fermentirano ili
zakiseljeno mlijeko i vrhnje,
koncentrirani ili nekoncentrirani, s
udjelom dodanog šećera ili drugih
tvari za zaslađivanje, aromatizirani
ili s dodanim voćem ili kakaom:
0403.10- jogurtl0,35
0403.90- ostalo
ex. vrhnje iznad 12% masti l0,60
04.050405.00 Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni
o d mlijeka:
0405 001- svježi maslackg2,50
04. 06Sir i urda:
0406.10- Svježi sir (uključujući sir od surutke)
nefermentirani i urda:
0406.101-- svježi sir, nefermentiranikg 1,00
0406.30- Sir toptjeni, osim struganog ili u prahukg2,50
0406.90- Sir ostali:
ex. polutvrdi kg2,50
ex. tvrdi kg3,00
04 070407.00 Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci svje-
ža, konzervirana ili skuhana:
0407.002kokošja jaja za rasplod
ex. TLkom0,30
ex. LLkom0.35
0407.005kokošja jaja, konzumnakom 0,10
04.08Jaja peradi i ptičja jaja bez ljuske i
žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani
u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti
ili na drugi način konzervirani, s
udjelom ili bez udjela šećera ili drugih
tvari za zaslađivanje:
0408.9 - ostalo:
0408.91- - sušeno
ex. jaja u prahu kg3,00
0408.99- - ostalo
ex. melanž smrznuti kg1,00
04.090409.00 Prirodni med:
0409.001- - - u pakovanju od 25 kgkg1,50
0409009- - - u ostalim pakovanjimakg 1.50
07.01Krumpir, svježi ili rashlađeni
0701.90- ostalikg0,20
07.09Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno
0709.90- ostalo maslinakg0,20
08.05Agrumi, svježi ili suhi
0805.20- mandarine (uključujući tangirske
i sadsumas mandarine): hibridi
agruma (klementina, vilking i sl .) kg0,30
08.08Jabuke, kruške i dunje, svježe
0808.10- jabukekg0,20
10.01Pšenica i suražica:
1001.90- Ostalo:
1001.901--- sjemenska pšenicakg0,20
1001.902--- ostala pšenicakg0,10
10.031003.00 Ječam:
1003.002- - - pivarskikg0,20
1003.003- - za stočnu hranukg0,10
10.05Kukuruz:
1005.90- Ostali:
1005901- - bijeli kg0,10
1005.902--- žutikg0,10
11.011101.00 Brašno od pšenice ili suražice:
1101.001-- - pšeničnokg0,15
11.02Brašno ili suražice:od žitarica, osim od
pšenice
1102.20- Kukuruzno brašnokg0,15
11.03Prekrupa od žitarica, krupica i pe-
lete:
1103.1Prekrupa i krupica:
1103.11-- pšeničnakg0,15
1103.13-- kukuruzakg0,15
11.07Slad, prženi ili neprženi:
1107.10- Neprženikg0,10
12.051205.00 Sjeme uljane repice, uključujući
lomljeno ili drobljeno kg0,10
12.061206.00 Suncokretovo sjeme. uključujući
lomljeno ili drobljeno kg0,10
15.011501.00 Masti i ostale masti od svinja i pe-
radi dobivene topljenjem, preša
njem ili solventnom ekstrakcijom:
1501.002jestiva svinjska mastkg0,50
15.07Sojino ulje i njegove frakcije,pro-
čišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski
nemodificirani:
1507.10- Sirovo ulje,ukljućujući degumi-
rano (bez smole) kg0,20
1507.90- ostalo
ex.rafiniranio ulje l0,90
15.09Maslinovo ulje (dobiveno mehanič-
kim postupkom) i njegove frakcije,
pročišćeni ili nepročišćeni ali ke-
mijski nemodificirani:
1509.10- Iz prvog prešanjal0,60
1509.90- Ostalo10,40
15.101510.00 Ostala ulja dobivena iskljućivo od
masline solventnom ekstrakcijom i
njihove frakcije, pročišćeni ili ne-
pročišćeni, ali kemijski nemodifici-
rani,uključujući mješavine tih ulja
ili frakcija s uljima ili frakcijama iz
tar.br.15.09 10,50
15.12Ulje od sjemena suncokreta,šafra-
nike i pamuka te njihove frakcije,
pročišćeni ili nepročišćeni,ali ke-
mijski nemodificirani:
1512.1- Ulje od suncokreta i šafranike i
njihove frakcije:
1512.11-- sirovo uljekg0,20
1512.19- - ostalo
ex.rafinirano ulje kg0,60
ex.ambalažirano rafinirnao ulje l0,90
15.14Ulje od repice ili ulje od slačice i
njihove frakcije,rafinirani ili nera-
finirani,ali kemijski nemodificira-
ni:
1514.10- Sirovo ulje:
1514.101- - od repicekg0,20
1514.90- Ostalo:
1514.901- - - od repice ex. rafinirano uljel 0,90
15.17Margarin, mješavine ili preparati od
masti ili ulja životinjskog ili biljnog
porijekla ili od frakcija različitih masti
ili ulja iz ove glave pri kladni za jelo,
osim jestivih masti ili ulja i njihovih
frakcija iz tar. br. 15.16:
1517.10- Margarin, isključujući tekući
margarin
ex. industrijski margarin kg1.00
ex. stolni kgl,00
ex. mazivi kg1,10
1517.90- ostalokg0,90
16.011601.00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, .
drugih klaoničnih jestivih proizvoda
ili od krvi, složeni
prehrambeni
proizvodi na bazi tih proizvoda
1601.001- - - trajnikg2,50
601.002- - polutrajnikg1,70
1601.009- - ostalokg1,70
16.02Ostali pripremljeni ili konzervirani
proizvodi od mesa, drugih klaoničnih
proizvoda ili od krvi:
1602.10- Homogenizirani proizvodikg3,00
1602.20- Od jetre bilo koje životinjekg 2,50
1602.3- Od peradi iz tar. br. 01.05:
1602.31-- pureći:
ex. trajni kg3,80
ex. polutrajni kg4,00
ex. opareni kg3,00
1602.39- - ostalo:
ex. pileći polutrajni kg3,00
ex. pileći opareni kg2,50
1602.4- Svinjski:
1602.41- šunke i odresci šunkikg 4,00
1602.42- lopatice i odresci lopaticakg 4,00
1602.49- ostalo, uključujući mješavine kg2,00
1602.50- Goveđikg2,00
1602.90- Ostalo, uključujući prerađevine
od krvi bilo kojih životinja kg2,00
17.01šećer od šećerne trske i šećerne repe
i kemijski čista saharoza u krutom
stanju:
1701.9- Ostalo:
1701.991- - šećer od šećerne trske, rafinirani kg0,50
1701.992- - šećer od šećerne repe, rafinirani kg0,50
18.06Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi
koji sadrže kakao:
1806.3- Ostalo u pločama ili šipkama:
1806.31- -- punjenikg3,00
1806.32-- - nepunjenikg2,50
1806.90- Ostalokg2,50
19.02Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili
punjena (mesom ili drugim tvarima
ili drugačije pripremljena, kao što su
špageti, makaroni, rezanci, lazanji, njoki,
ravijoli, kaneloni, kuskus, pripremljeni
ili nepripremljeni:
1902.1- Tjestenina nekuhana i nepunjena niti
drugačije pripremljena:
1902.11-- s dodatkom jajakg0,50
1902.19- ostalokg0,50
22.032203.00 Pivo dobiveno od slada10,30
22.04Vino od svježeg grožda uključujući
pojačana vina, mošt od grožđa
osim mošta iz tar.br 20.09:
2204.2- Ostala vina, mošt od grožđa s
fermentacijom zaustavljenom do-
davanjem alkohola:
2204.21-- u posudama do 2 lit:
2204.211--- stolno vinol0,60
2204.212- - kvalitetno vino10,80
2204.2119 - - - dezertno vinol0,90
2204.29- - ostalo:
2204.291- - stolno vinol0,55
2204.292- - kvalitetno vino:
ex.bijelo l0,70
2204.299- - - ostalol0,60
23.042304.00 Uljane pogače i ostali kruti ostaci
dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje,
nemljeveni,mljeveni ili peletizira-
ni:
2304.001- - - sojinikg0,10
2304.009- - - ostalokg0,10
23.06Uljane pogače i ostali kruti ostaci
dobiveni exstrakcijom biljnih masti
ili ulja,osim onih iz tar.br.23.04 i
23.05, nemljeveni, mljeveni ili pele-
tizirani:
2306.30- od suncokretovog sjemenakg0,20
2306.40- od sjemena uljane repicekg0.20
35.02Albumini,albuminati i ostali albu-
minski derivati:
3502.10- Albumin od jaja
ex.bjelanjak u prahu kg4,00
ex.bjelanjak smrznuti kg2,00II.
Iznosi posebne pristojbe iz točke I.ove naredbe obračunat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji se primjenjuje za obračun carine i drugih uvoznih pristojbi.

III:
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" br. 66/93").

IV.
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/1
Urbroj: 526-01/94-0002
Zagreb,3.siječnja 1994.

Ministar gospodarstva
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti