POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - arhiva i nadzor - zakon o kreditiranju - rješenje kojim goranu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91, 64/91 i 26/93). ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
NAREDBU
O OBVEZNOM PRETRAŽIVANJU SVIH KONJA U ŽUPANIJI SISAČKO-MOSLAVAČKOJ NA ZARAZNU BOLEST INFEKCIOZNU ANEMIJU KOPITARA I MJERAMA ZA NJENO SUZBIJANJE
I.
U svrhu utvrđivanja proširenosti zarazne bolesti Infekciozne anemije kopitara i njenog suzbijanja. provest će se najkasnije do 28. veljače 1994. obvezno jednokratko vađenje i laboratorjjsko pretraživanje krvi svih konja u Županiji Sisačko-moslavačkoj.
II.
Držatelji konja na području Županije iz točke I. ove naredbe dužni su podvrgnuti dijagnostičkom pretraživanju na Infekcioznu anemiju kopitara sve konje (ždrebad, omad, kobile. pastusi i kastrati).
III.
Svi konji prilikom vađenja krvi moraju se označiti na način propisan glavom VI. točkom 4. Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1994. godini ("Narodne novine", br. 112/93).
IV.
Konji kod kojih se gel-difuzijskim precipitacijskim testom (Coggins test) utvrdi Infekciozna anemija kopitara, obvezno će se izdvojiti i označiti na način da im se u lijevo kopito paljenim žigom utisne oznaka u obliku velikog slova "S".
V.
U dvorištima i uzgojima u kojima se pretraživanjem iz točke I. ove naredbe utvrdi Infekciozna anemija kopitara provest će se mjere propisane člancima 6, 7, 9. i 10. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara ("Narodne novine", br. 67/91). Konji s pozitivnim Coggins testom koji ne pokazuju kliničke znakove bolesti odmah će se, a najkasnije u roku od 30 dana od dana ustanovljenja bolesti ukloniti (klanjem) putem organiziranog otkupa.
VI.
Uzorkovanje krvi, označavanje konja i vođenje propisane evidencije obavljat će djelatnici nadležnih veterinarskih stanica, a laboratorijsko pretraživanje uzoraka krvi Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
VII.
Zabranjuje se promet i ispaša konja kod kojih nisu provedene mjere propisane ovom naredbom.
VIII.
Nadzor nad provodenjem mjera iz ove naredbe vršit će županijski ured nadležan za poslove veterinarske inspekcije.
IX.
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/94-01/1
Urbroj: 525-01-94-1
Zagreb, 6. siječnja 1994.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti