POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - arhiva i nadzor - kodeks profesionalne etike - uredba o dolasku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 53/91 i 116/93), ministar gospodarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva, donosi

NAREDBU
o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

I
Posebna pristojba pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za uvoz proizvoda iz ovih tarifnih oz naka Carinske tarife po jedinici mjere iznosi:
_ _______________________________
Tar.br, Tar. Imenovanje robe Jed. Iznos posebne
Carin oznaka mjere pristojbe u
tarife kunama
_ _______________________________
1 2 3 4 5
_ _______________________________
01.02 Žive životinje, vrsta goveda:
0102.90 - Ostalo:
0102.901 -----bikovi kg 2.60
0102.902 -----volovi kg 2.60
0102.903 -----krave kg 2.60
0102.904 -----junad za tov
(od 200 do 280 kg) kg 0.00
0102.905 -----junad utovljena više od
280 do 450 kg kg 2.78
0102.906 ----- junad, ostala kg 2.78
0102.907 ----- telad kg 0.00
0102.909 ----- ostalo kg 2.78

01.03 Svinje, žive: -
0103.9 -Ostalo
0103.91 ----mase manje od 50 kg
0103.912 ----mesnate za klanje kg 2.23
0103.913 ----masne za klanje kg 2.60
0103.919 ----ostalo kg 2.60
0103.92 ----mase 50 kg ili više
0103.922 ----mesnate za klanje kg 2.97
0103.923 ----masne za klanje kg 2.97
0103.929 ----ostalo kg 2.97

01.05 Domaća perad živa (kokoši,
patke, guske, pure i biserke):
0105.1 Mase do 185 g:
0105.1 -----pilići:
0105.119 -------ostali
ex. teške linije za tov kom 1.67
ex. lake linije za uzgoj kom 2.78
0105.199 ----------ostalo:
ex purići za tov kg 5.57
0105.9 --Ostalo:
0105.91 ------kokoši:
0105.919 ------ ostale:
ex. pilenke 18-tj (LL) kom 12.24
ex. brojleri (TL) kg 4.08
ex. izlučene kokoši (TL) kg 2.04
ex. izlučene kokoši (LL) kg 2.04
0105.99 ------ostalo:
0105.999 ---------ostala ex.pure tovne kg 8.16

02.01 Goveđe meso, svježe ili
rashlađeno:
0201.10 -Trupovi i polovice:
0201.101 ------teleći kg 5.57
0201.102 ------juneći kg 5.19
0201.103 ------goveđi kg 4.08
0201.109 ------ostali kg 4.08
0201.20 --Ostali komadi s kostima:
0201.201 ------teleći kg 5.57
0201.202 ------juneći
ex. kompenzirane četvrtine kg 5.19
ex. prednje četvrtine kg 4.45
ex. stražnje četvrtine kg 5.94
020 1.203 - - - goveđi:
ex. kompenzirane četvrtine kg 3.71
ex. prednje četvrtine kg 3.71
ex. stražnje četvrtine kg 5.19
0201.209 - - -ostalo kg 5.19
0201.30 -Bez kostiju:
0201.301 - - - teleće kg 5.94
0201.302 - - - juneće kg 5.94
0201.303 - - - goveđe kg 5.19
0201.309 - -ostalo kg 5.94

02.02 Goveđe meso,smrznuto:
0202.10 -Trupovi i polovice
0202.101 - -teleći kg 4.45
0202.102 - - -juneći kg 4.08
0202.103 - - - goveđi kg 1.11
0202.109 ---ostalo kg 3.71
0202.20 -ostali komadi s kostima:
0202.201 --teleći kg 5.19
0202.202 - - -juneći:
ex.kompenzirane četvrtine kg 4.45
ex.prednje četvrtine kg 4.45
ex.stražnje četvrtine kg 5.57
0202.203 - - -goveđi
ex. kompenzirane četvrtine kg 1.11
ex.prednje četvrtine kg 0.74
ex.stražnje četvrtine
0202.209 - - -ostalo kg 3.71
0202.30 -Bez kostiju:
0202.301 - -teleći kg 5.57
0202.302 - - -juneći kg 5.57
0202.303 - -goveđe: kg 1.86
0202.309 - - -ostalo kg 2.23

02.03 Svinjsko meso,svježe
rashlađeno ili smrznuto
0203.l -Svježe ili rashlađeno:
0203.11 --trupovi i polovice kg 3.71
ex.oguljena,obezmašćena
polovica kg 5.57
ex.polovica EU obrade kg 3.71
0203.12 --butovi,lopatice i komadi
od njih, s kostima
ex.but kg 5.19
ex. lopatice i vrat bez masnoće,
svježe kg 4.46
ex.lopatice s masnoćom i
kožom, svježe kg 4.08
0203.19 --ostalo kg 5.19
ex.kare bez masnoće,svježe kg 5.19
ex.kare s kožom i masnoćom
svježe kg 4.45
0203.2 -Smrznuto:
0203.21 --trupovi i polovice kg 2.97
0203.22 --butovi,lopatice i komadi
od njih,s kostima
ex.but kg 4.45
ex.lopatice i vrat bez masnoće kg 2.97
ex. lopatice s masnoćom i
kožom kg 2.60
020329 - -ostalo
ex.slanina kg 2.97
ex.svinjski odresci I i II
kategorije kg 2.41
ex. kare bez masnoće i kože kg 3.71
ex. kare s kožom i masnoćom kg 2.97

02.07 Meso peradi i jestivi otpaci
peradi iz tar. br. 01.05, svježi,
rashlađeni ili smrznuti:
0207.10 -Perad neisječena u komade,
svježa ili rashlađena
ex. brojleri kg 7.42
ex. kokoši kg 3.71
ex. pure
ex. patke kg 11.13
0207.2 -Perad,neisječena u komade,
smrznuta:
ex. brojleri kg 7.42
0207.21 --kokoši,domaće kg 1.48
0207.22 - - pure kg 10.39
020723 --patke kg 8.16
0207.3 -Perad isječena u komade i
otpaci,uključujući jetru,svježi
ili rashlađeni
0207.39 - -Ostalo
ex.brojleri kg 9.09
ex.brojleri file kg 18.55
ex.pure kg 12.24
ex.pure file kg 22.26
0207.4 -Perad isječena u komade,
osim jetre,smrznuti:
ex.brojleri kg 8.90
ex.brojleri file kg 14.84
0207.42 - - od pura kg 14.84
ex.pure file kg 18.55
0207.50 -Jetra peradi, smrznuta:

02.10 Meso i jestivi mesni drugi
klaonični proizvodi,soljeni,u
salamuri,sušeni ili dimljeni,
jestivo brašno i prah od mesa
ili od drugih klaoničnih
proizvoda:
0210.1 -Svinjsko meso
0210.11 --butovi,lopatice i drugi
komadi od njih s kostima kg 11.13
0210.12 --potrbušine i komadi od
njih
0210.19 --ostalo

04.01 Mlijeko i vrhnje,
nekoncentrirnni i bez dodanog
šećera ili drugih tvari za
zaslađivanje :
0401.20 -S udjelom masti više od l%
do 6% po masi
ex.pasterizirano mlijeko
ex.sterilizirano mlijeko 1 1.30

04.02 Mlijeko i vrhnje,koncentrirani
ili s udjelom dodanog šećera ili
drugih tvari za zaslađivanje:
0402.10 -U prahu,granulama i
drugim krutim oblicima,s
udjelom masti do 1,5% po masi:
0402.21 --bez dodanog šećera ili
drugih tvari za
zaslađivanje kg 8.90

04.03 Mlačnica, kiselo mlijeko,
vrhnje, jogurt, kefir i ostalo
fermentirano ili zakiseljeno
mlijeko i vrhnje. koncentrirani
ili nekoncentrirani, s udjelom
dodanog šećera ili drugih tvari
za zaslađivanje, aromatizirani
ili dodanim voćem ili kakaom:
0403.10 -jogurt
0403.90 -ostalo
ex.vrhnje iznad 12% masti 1 2.41
04.05 0405.00 Maslac i ostale masti i ulja,
dobiveni od mlijeka:
0405.001 ------svježi maslac
04.06 Sir i urda:
0406.10 -Svježi sir (ukljućujući sir od
surutke) nefermentirani i
urda:
0406.101 - -svježi sir,nefermentirani kg 3.71
0406.30 -Sir topljeni,osi struganog
ili u prahu kg 8.28
0406.90 -Sir ostali:
ex. polutvrdi kg 7.42
ex.tvrdi kg 9.28
04.07 0407.00 Jaja peradi i ptičja jaja,u ljusci
svježa,konzervirana ili
skuhana:
0407.002 ---kokošja jaja za priplod
ex.TL kom 1.11
ex.LL kom 1.30
0407.005 ---kokošja jaja,konzumna kom 0.37
04.08 Jaja peradi i ptičja jaja bez
ljuske i žumanjci jaja,svježi,
sušeni,kuhani u vodi ili pari,
oblikovani,smrznuti ili na
drugi način konzervirani,s
udjelom ili bez udjela šećera ili
drugih tvari za zaslađivanje:
0408.1 - Žumanjci :
0408.11 - -sušeni kg 14.84
0408.19 - -ostali kg 7.42
ex.smrznuti kg 7.42
0408.9 -ostalo:
0408.91 - -sušeno
ex.jaja u prahu kg 11.13
0408.99 - -ostalo
ex.melanž smrznuti kg 3.71
04.09 0409.00 Prirodni med
0409.001 ---u pakovanju od 25kg kg 5.57
0409.009 - -u ostalim pakovanjima kg 5.57
7.01 Krumpir,svježi ili rashlađeni
0701.90 -ostali kg 0.00
07.03 Crveni luk,češnjak,poriluk i
ostali lukovi,svj.ili rashlađeni:
0703.109 - - -ostalo kg 0.00
07.04 Kupus,cvjetača,keleraba,kelj
i sl. kupusno jestivo povrće,
svjeđe ili rashlađeno
-ostalo kg 0.00
07.05 Salata i cikorija,svježa ili
rashlađena:
0705.11 --glavičasta salata kg 0.00

07.06 Mrkva, broskva ili repa
ugarnjača, cikla, celer kornjaš,
rotkivca i sl. jestivo korjenasto
povrće,svj. ili rashlađeno
0709.90 -ostalo
ex maslina kg 0.00
07.13 Sušeno mahunasto povrće u
zrnu, oljušteno ili neoljušteno
ili lomljeno
0713.3 -Grah (Vigna spp., Phaseolus
spp)
0713.31 --grah vrsta Vigna mungo
(L) Hepper ili Vigna
0713.32 radiata (L) Wilczek kg 0.00
--grah sitni crveni (Adzuki)
(Phaseolus ili Vigna
angularis) kg 0.00
0713.33 --grah obični (Phaseolus
vulgaris) kg 0.00
0713.39 - ostali kg 0.00
08.06 Grožde, svježe ili suho:
0806.10 -svježe
-ex. grožde za preradu vina kg 0.00
08.05 Agrumi, svježi ili suhi
0805.20 -mandarine (ukljućujući tangirske i sadsumas
mandarine): hibridi agruma
(klementina vilking i sl ) kg 0.00
08.08 Jabuke, kruške i dunje, svježe
0808.10 - jabuke kg 0.93
0808.20 -kruške i dunje kg 0.93
10.01 Pšenica i suražica:
1001.90 - Ostalo :
1001.901 -- -sjemenska pšenica kg 0.74
1001.902 ---ostala pšenica kg 0.74
10.03 1003.00 Ječam:
1003.002 - - - pivarski kg 0.37
1003.003 - - -za stočnu hranu kg 0.37
10.05 Kukuruz
1005.90 - Ostali
1005.901 - -bijeli kg 0.00
1005.902 ---žuti kg 0.00
11.01 1101.00 Brašno od pšenice ili suražice:
1101.001 ---pšenićno kg 0.93
11.02 Brašno od žitarica, osim od
pšenice ili suražice:
1102.20 -Kukuruzno brašno kg 0.93
11.03 Prekrupa od žitarica, krupica i
pelete:
1103.1 Prekrupa i krupica:
1103.11 --pšenična kg 0.00
1103.13 --kukuruzna kg 0.56
11.07 Slad, priženi ili neprženi:
1107.10 -Neprženi kg 0.37
12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i
lomljenu ili drobljenu kg 0.00
12.05 1205.00 Sjeme uljane repice
uključujući lomljeno ili
drobljeno kg 0.37
12.06 1206.00 Suncokretovo sjeme,
ukljućujući lomljeno ili
drobljeno kg 0.37
15.01 1501.00 Masti i ostale masti od svinja i
peradi dobivene topljenjem,
prešanjem ili solventnom
ekstrakcijom:
1501.002 - - -jestiva svinjska mast kg 1.86
15.07 Sojino ulje i njegove frakcije,
pročišćeni,ili nepročišćeni,ali
kemijski nemodificirani
1507.10 -Sirovo ulje,uključujući
degumirano (bez smole) kg 0.74
1507.90 -ostalo
ex. rafinirano ulje
pakirano iznad 25 l l 5.19
ex.rafinirano ulje
pakirano od 0,50 l do 25l l 5.57
15.09 Maslinovo ulje (dobiveno
mehaničkim postupkom) i
njegove frakcije,pročišćeni ili
nepročišćeni ali kemijski
nemodificirani:
1509.10 -Iz prvog prešanja l 2.60
1509.90 -Ostalo
ex. maslinovo ulje,pakirano
iznad 25 l l 2.23
ex.maslinovo ulje,pakirano od
0,5 l do 25 l l 9.28
15.10 1510.00 Ostala ulja dobivena isključivo
od masline solventnom
ekstrakcijom i njihove frakcije,
pročišćeni ili nepročišćeni,ali
kemijski nemodificirani,
uključujući mješavine tih ulja
ili frakcija s uljima ili
frakcijama iz tar.br. 15.09 ex.
maslinovo ulje,pakirano iznad
25 l l 2.23
ex.maslinovo ulje,pakirano od
0,5 l do 25 l
15.12 Ulje od sjemena suncokreta,
šafranike i pamuka te njihove
frakcije,pročišćeni ili
nepročišćeni,ali kemijski
nemodificirani:
1512.1 -Ulje od suncokreta i
šafranike i njihove frakcije:
1512.11 --sirovo ulje kg 0.74
1512.19 --ostalo
ex.rafinirano ulje pakirano
iznad 25 l l 5.l 9
ex. rafinirano ulje pakirano od
0,5 l do 25 l l 5.57
15.14 Ulje od repice ili ulje od slačice
i njihove frakcije,rafinirani ili
nerafinirani,ali kemijski
nemodificirani:
1514.10 -Sirovo ulje:
1514.101 ---od repice kg 0.74
1514.90 -Ostalo:

1514.901 ---od repice
ex. rafinirano ulje pakirano
iznad 25 l l 5.19
ex. rafinirano ulje, pakirano od
0,5 l do 25 l l 5.57
15.15 Ostale biljne masti i ulja,
nehlapljivi i njihove frakcije,
pročišćeni i nepročišćeni, ali
kemijski nemodificirani
1515.90 -Ostalo
15.16 Masti i ulja životinjskog biljnog
porijekla i njihove frakcije,
djelomično ili potpuno
hidrogenezirani, interesterificirani,
resterificirani ili eledinizirani,
rafinirani ali dalje
nepripremljeni:
1516.20 -Biljne masti i ulja i njihove
frakcije
1516.209 - - ostalo l 9.28
15.17 Margarin, mješavine ili
preparati od masti ili ulja
životinjskog ili biljnog porijekla
ili od frakcija različitih masti ili
ulja iz ove glave prikladni
za jelo, osim jestivih masti ili
ulja i njihovih frakcija iz tar.br.
15.16:
1517.10 -Margarin, isključujući tekući
margarin
ex. industrijski kg 4.45
ex. stolni
ex. mazivi kg 7.42
1517.90 -ostalo
ex. rafinirano ulje pakirano
iznad 25 l
ex. rafinirano ulje pakirano
od 0,5 l do 25 l l 5.57
ex. biljna mast kg 4.45
16.01 1601.00 Kobasice i slični proizvodi od
mesa, drugih klaoničnih
jestivih proizvoda ili od krvi,
složeni prehrambeni proizvodi
na bazi tih proizvoda:
1601.001 - - trajni kg 9.28
1601.002 - - -polutrajni kg 7.42
1601.009 - -ostalo kg 9.28
16.02 Ostali pripremljeni ili
konzervirani proizvodi od mesa,
drugih klaoničnih
proizvoda ili od krvi
1602.10 -Homogenizirani proizvodi kg 11.13
1602.20 -Od jetre bilo koje životinje kg 9.28
1602.30 -Od peradi iz tar.br. 01.05:
1602.31 --pureći:
ex. trajni kg 14.10
ex. polutrajni kg 14.84
ex. obareni kg 11.13
1602.39 - -ostalo :
ex. pileći polutrajni kg 12.24
ex. pileći obareni kg 10.02
1602.4 -Svinjski:
1602.41 --šunke i odresci šunki kg 11.13
1602.42 -lopatice i odresci lopatica kg 11.13
1602.49 - -ostalo,uključujući
mješavine kg 11.13
1602.50 -Goveđi kg 7.42
1602.90 -Ostalo,uključujući
prerađevine od krvi bilo
kojih životinja kg 7.42
17.01 Šećer od šećerne trske i
šećerne repe i kemijski čista
saharoza u krutom stanju
1701.99 - - Ostalo :
1701.991 ---šećer od šećerne trske,
rafinirani kg 1.86
1701.992 ---šećer od šećerne repe,
rafinirani kg 1.86
17.04 Proizvodi od šećera
(uključujući bijelu čokoladu)
bez kakaa
1704.10 -Žvakaće gume,uključujući i
one presvučene šećerom kg 9.28
1704.90 -Ostalo:
1704.901 ---bomboni kg 3.71
18.06 Čokolada i ostali prehrambeni
proizvodi koji sadrže kakao
1806.3 -Ostalo u pločama ili
šipkama
1806.31 - -punjeni kg 11.13
1806.32 --nepunjeni kg 12.99
1806.90 - Ostalo kg 11.13
ex. čokoladna jaja kg 0.37
19.02 Tjestenina,kuhana ili
nekuhana ili punjena (mesom
ili drugim tvarima) ili
drugačije pripremljena,kao što
su špageti,makaroni,rezanci,
lazanji,njoki,ravijoli,kaneloni,
kuskus,pripremljeni ili
nepripremljeni,
1902.1 -Tjestenina nekuhana i
nepunjena niti drugačije
pripremljena:
1902.11 --s dodatkom jaja kg 2.04
1902.19 - - ostala kg 2.04
19.05 Kruh, peciva,kolači,biskviti i
ost. pekarski proizvodi s
dodatkom kakaa ili bez,
dodatka kakaa,hostija,kapsule
sa farmaceutske proizv.,
oblatne,rižin papir,i sl.
proizvodi:
1905.30 -Slatki biskviti,vafli ,oblatne kg 3.71
1905.90 -ostalo kg 3.71
20.01 Povrće,voće i ostali jestivi
dijelovi biljaka, pripremljeni ili
konzervirani u octu ili octenoj
kiselini:
2001.10 -Krastavci i kornišoni kg 0.00
2001.90 -Ostalo:
2001.901 - - -paprika
2001.909 - - ostalo kg 0.00
22.03 2203.00 Pivo dobiveno od slada l 1.86
22.04 Vino od svježeg grožđa
uključujući pojačana vina,
mošt od grožđa osim mošta iz
tar.br. 20.09:
2204.2 Ostala vina, mošt od grožđa
s fermentacijom
zaustavljenom dodavanjem
alkohola
2204.21 --u posudama do 2 lit:
2204.211 -- -stolno vino l 2.41
2204.212 ----kvalitetno vino
ex. bijelo l 3.34
2204.219 - -dezertno vino l 3.71
2204.29 - -ostalo:
2204.291 - - -stolno vino l 2.23
2204.292 ----kvalitetno vino:
ex. bijelo l 2.97
2204.299 - - -ostalo l 2.41
23.04 2304.00 Uljane pogače i ostali kruti
ostaci dobiveni pri exstrakciji
ulja od soje, nemljeveni,
mljeveni ili peletizirani:
2304.001 -- - -sojini kg 0.37
2304.009 -ostalo kg 0.37
23.06 Uljane pogače i ostali kruti
ostaci dobiveni exstrakcijom
biljnih masti ili ulja, osim onih
iz tar. br. 23.04 i 23.05,
nemljeveni, mljeveni ili
peletizirani:
2306.30 -od suncokretovog sjemena kg 0.37
2306.40 -od sjemena uljane repice kg 0.14
23.09 Proizvodi koji se upotrebljavaju
za životinjsku hranu
2309.901 - --kompletne krmne smjese
i superkoncentrati za prehranu peradi, ribe i
stoke
2309.902 - -stočna hrana obogaćena
melasom, tropom, ugljenim hidratima,
vitaminima, mineralima
i slično kg 0.56
2309.903 - - -premiksi kg 0.56
2309.909 - - -ostalo kg 0.56
24.01 Duhan sirovi, ili neprerađeni
duhanski otpaci
2401.10 -Duhan, neižiljeni kg 0.00
24012.20 -Duhan, djelomično ili
potpuno ižiljen kg 0.00
2401.30 -Duhanski otpaci kg 0.00
35.02 Albumini, albuminati i ostali
albuminski derivati:
3502.10 -Albumin od jaja
ex. bjelanjak u prahu kg 14.84
ex. bjelanjak smrznuti kg 7.42


II.
Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljopridrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 25/94 i 44/94).

III.
Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/1
Urbroj : 526-01/94-0010
Zagreb, 27. srpnja 1994.

Ministar gospodarstva
Nadan Vidošević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti