POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni imenici - odluka o mjerilima - zakon o sudjelovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom prijedloga Giaccone Mattea iz Manfredonije, kojeg zastupa Mihael Acalinović, odvjetnik iz Visa, za ocjenu ustavnosti zakona, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 1994. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 70. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84, 9/88, 47/89, 9/91, 61/91, 22/92 i 26/93).
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Matteo Giaccone iz Manfredonije, podnio je ovom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ucjenu ustavnosti odredbe članka 70. slavak 4. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84, 9/88, 47/89, 9/91, 61/91, 22/92 i 26/93). U prijedlogu navodi da je navedena odredba u suprotnosti sa odredbom članka 30. 48. i 50. Ustava Republike Hrvatske u odnosu na mogućnost oduzimanja vlasništva bez naknade kao zaštitne mjere izrečene od strane upravnih organa. Zakonom o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 74/94) određeno je da danom početka njegove primjene prestaje vrijediti Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84, 9/88, 47/89, 9/91, 61/91, 22/92 i 26/93) s tim da je kao datum početka primjene tog Zakona određen 01. siječnja 1995 godine.
Prijedlog nije osnovan. Odredbom članka 70. stavak 4. Zakona određeno je da će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 1 200 do 12 500 DEM kaznit za prekršaj iz stavka 1. tog članka zapovjednik stranog ribarskog broda ako je bio kažnjavan za isti prekršaj i oduzet će se brod i oprema za ribolov bez obzira čije je vlasništvo. Odredbom stavka 1. istog članka utvrđeno je kao prekršaj obavljanje privrednog ribolova, vađenje koralja, školjkaša i morskog bilja u ribolovnom moru bez propisane dozvole ili na način koji nije u skladu s međunarodnim ugovorom. Sličnu odredbu sadrži i Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 74/94) u članku 69. tog Zakona, a koja će se, kao što je predhodno navedeno, početi primjenjivati 01. siječnja 1995. godine. Sud nije prihvatio prijedlog za ocjenu ustavnosti sporne odredbe. Naime, Ustav Republike Hrvatske utvrdio je u članku 3. nepovredivost vlasništva kao temeljnu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske, a u članku 48. stavak 1. Ustav je građanima zajamčio pravo vlasništva. Valja međutim reći da je Ustav u članku 48. stavak 2. utvrdio da vlasništvo i obvezuje, a iz čega proizlazi da je vlasnik između ostalog, u obvezi držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske (članak 5. Ustava). Stoga nepoštivanje obveza utvrđenih u ovom Zakonu je nepoštivanje pravnog poretka, u kojem slučaju Ustav dopušta propisivanje ograničenja ustavnih prava (članak 16. Ustava Republike Hrvatske). To ograničenje temeljem zakona može se očitovati i u propisivanju mogućnosti oduzimanja predmeta kojim je počinjeno neko prekršajno djelo. Na osnovi iznesenog, temeljem odredbe članka 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), riješeno je kao u izreci ovog rješenja. Objava rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-I-328/1994
Zagreb, 30. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti