POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih uredbi - zakon o referendumu - koeficijente porasta cijena ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, na sjednici 5. srpnja 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
I.
Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 75/92).
II.
Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje:
Goran Mikuličić iz Zagreba, zastupan od odvjetnika Srđana Joke iz Zagreba, podnio je ovom Sudu prijedlog za -pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 75/92). Osporena odredba članka 2. tog Zakona određuje da će se izmijenjena odredba članka 7. stavak 2. istog Zakona primjenjivati ne od dana njegova stupanja na snagu (5. studenoga 1992.), nego unatrag, tj. od 9. listopada 1992. godine kada je stupio na snagu izvorni Zakon o utvrđivanju plaće dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92). U prijedlogu se navodi da cijeli Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ima povratno djelovanje iako je prema odredbi članka 90. stavak 2. Ustava, dozvoljeno samo povratno djelovanje pojedinih odredaba zakona. Podnositelj prijedloga posebno ističe da je (16. listopada 1992.) - u vrijeme kada je bio na snazi članak 7. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92 - razriješen na vlastiti zahtjev dužnosti okružnog javnog tužitelja. Na podnošenje tog zahtjeva odlučio se iz razloga što je članak 7. navedenog Zakona između ostaloga, predviđao da dužnosnik, nakon prestanka dužnosti, ima pravo primati plaću kroz vrijeme od šest mjeseci pod uvjetom da se u tom razdoblju ne steknu pretpostavke iz stavka 2. tog članka. Izmijenjenom odredbom članka 7. stavak 2, koja ima povratno djelovanje, sadržanom u Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 75/92), prošireni su razlozi zbog kojih dužnosnik nakon prestanka dužnosti ne može ostvarivati pravo na plaću u razdoblju od šest mjeseci. Tom odredbom, između ostalog, je određeno da to pravo ne može koristiti dužnosnik koji je razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev. Izvornim Zakonom o utvrđivanju plaće dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92) takav razlog nije bio određen člankom 7. stavak 2. Zakona, te stoga predlagatelj smatra da mu je retroaktivnom primjenom zakona povrijeđeno stečeno pravo. Ovaj Sud nalazeći osnove za sumnju u ustavnost odredbe članka 2. Zakona navedenog u izreci ovog rješenja, prihvatio je prijedlog i pokrenuo postupak za ocjenu njegove suglasnosti sa Ustavom Republike Hrvatske. Odredbom članka 90. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske određeno je da zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drugačije određeno, te da samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. Prema Ustavu je dakle moguće povratno djelovanje pojedinih odredaba zakona, ali samo kad za to postoje osobito opravdani razlozi. Postavlja se pitanje - u odnosu na konkretan slučaj - ispunjenja spomenutih pretpostavki. Sumnja se javlja, prije svega, glede prosudbe da je riječ o retroaktivnom djelovanju pojedinih odredaba Zakona. Materijalnopravno gledajući doista se može govoriti o jednom zakonu: izvornom ("Narodne novine", broj 60/92) i izmijenjenom odnosno dopunjenom ("Narodne novine", broj 75/92) s ukupno 10 članaka i većim brojem normi (stavaka). U odnosu na taj broj članaka, povratno djelovanje odredbe članka 7. stavak 2. Zakona može se osnovano tretirati kao Ustavom dozvoljeno povratno djelovanje "pojedinih odredaba zakona". Međutim, gledajući ustavnopravno, zakon o izmjenama i dopunama nekog zakona predstavlja samostalni zakon. Taho gledajući, javlja se sumnja da se u konkretnom slučaju radi o povratnom djelovanju pojedinih odredaba Zakona, odnosno nameće se zaključak da se radi o povratnom djelovanju cijelog Zakona, a to Ustav ne dozvoljava. Naime, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 75/92) ima samo dva članka: članak 1. u kojem je sadržana izmjena odredbe članka 7. stavak 2. i članak 2. koji određuje povratno djelovanje članka 1. tj. odredbe članka 7. stavak 2. Iz navedenih je razloga ovaj Sud odlučio kao u izreci ovog rješenja. Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-I-362/1992.
Zagreb, 5. srpnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti