POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih propisa - pravilnik o osiguranju - odluka o nacionalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi I. M. iz O. D., na sjednici 13. srpnja 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba,
  2. Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
1. M. iz O. D. podnio je ustavnu tužbu radi povrede njegova prava vlasništva zajamčenog odredbom članka 48. Ustava Republike Hrvatske. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Okružnog suda u Z. broj: Gž-7158/92 od 31. kolovoza 1993. godine kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Općinskog suda u Sv. I. Z. broj: R1-15/91 od 7. veljače 1992. godine. Tim rješenjem u izvanparničnom postupku osnovan je nužni prolaz pješice i provozom kolima i poljoprivrednim strojevima preko nekretnina podnositelja ustavne tužbe u korist nekretnina predlagatelja.
Podnositelj ustavne tužbe smatra da su i Općinski i Okružni sud nepotpuno utvrdili činjenično stanje, jer da sve njegove nekretnine označene u rješenju Općinskog suda, preko kojih je osnovan nužni prolaz, u cijelosti čine ograđeni dvorišni prostor, dok je č. k. broj 3437/8 građevinsko zemljište.
Kako se nužni prolaz ne može dozvoliti kroz ograđena kućna dvorišta (paragraf 2. pravnih pravila Zakona o nužnim prolazima), odnosno na građevinskom zemljištu (članak 75. Zakona o građevinskom zemljištu), sudovi su po shvaćanju podnositelja ustavne tužbe - pogrešno primijenili materijalno pravo i time ograničili njegovo pravo vlasništva, zajamčeno odredbom članka 48. Ustava Republike Hrvatske. Ustavna tužba nije osnovana.
U konkretnom slučaju, sud prvog stupnja odredio je nužni prolaz pješice, provozom kolima i poljoprivrednim strojevima u korist poljoprivrednih nekretnina predlagatelja nužnog prolaza preko oranice (č. k. br. 3437/11 k.o. o.) i građevinskog zemljišta - djelomično ograđenog dvorišta (č. k. br. 3437/8 k.o. 0.) koje su u vlasništvu podnositelja ustavne tužbe - utvrdivši da su se ostvarile potrebne pretpostavke da se dozvoli traženi nužni prolaz. Prema pravnom stajalištu sudova, nije bilo zapreke da se nužni prolaz dozvoli preko č. k. br. 3437/8 k.o. 0. (građevinsko zemljište
- djelomično ograđeno dvorište, s tim da je neograđeno upravo na pravcu nužnog prolaza).
Ovo zato što se zabrana otvaranja nužnog prolaza u korist poljoprivrednog zemljišta odnosi samo na ograđena zemljišta (paragraf 2. pravnih pravila Zakona o nužnim prolazima) - odnosno na građevinsko zemljište koje je prešlo u društveno vlasništvo (članak 15. Zakona o građevinskom zemljištu), a ne na građevinsko zemljište u vlasništvu građana. Kako su, prema iznesenom, ispunjene zakonske pretpostavke za odredivanje nužnog prolaza preko nekretnina podnositelja ustavne tužbe, odlukama sudova nije povrijeđeno njegovo Ustavom zajamčeno pravo vlasništva na navedenim nekretninama (članak 48. stavak 1. Ustava), pa je ustavnu tužbu trebalo odbiti.
Zato je na temelju članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučeno kao u točki 1. izreke. Odluka o objavljivanju (točka 2. izreke) temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj :U-III-412/1993.
Zagreb, 13. srpnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti