POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih propisa - pravilnik o obliku - potvrda o naplati ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA
Proglašavam zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. prosinca 1993. godine.
Broj: PA4-4/1-93.
Zagreb, 6. siječnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA
Članak 1.
U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata "Narodne novine" br. 33/92. 72/92. i 58/93., u članku 10. dodaje se točka 3. koja glasi: "3. u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., odnosno u zarobljeništvu kao pripadnik hrvatske domovinske vojske u tom razdoblju."
Članak 2.
U članku 56. stavku 1. riječi: "o načinu ostvarivanja i korištenja prava na besplatnu i povlaštenu vožnju i" brišu se.
Članak 3.
Članak 71. mijenja se i glasi: "O pravima po ovom Zakonu glede zaštite boraca domovinskog rata, ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida tog rata te članova njihovih obitelji i obitelji poginulih boraca domovinskog rata u prvom stupnju rješava nadležni ured za obranu, a u drugom stupnju Ministarstvo obrane. O pravima glede zaštite sudionika II. svjetskog rata, zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida II. svjetskog rata, te članova njihovih obitelji u prvom stupnju rješava nadležni županijski ured odnosno gradski ured grada Zagreba, a u drugom stupnju Ministarstvo rada i socijalne skrbi. O pravima osoba iz stavka I. ovoga članka koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, u prvom stupnju rješava Ured za obranu Centar, a za osobe iz stavka 2. gradski ured Grada Zagreba, a u drugom stupnju nadležno ministarstvo."
Članak 4.
U članku 87. stavku 1. riječi "nadležni općinski organ uprave po službenoj dužnosti. ukoliko ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi drukčije ne odredi" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo državne uprave koje rješava u prvom stupnju. ako ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi drukčije ne odredi."
Članak 5.
U članku 106. stavku I. riječi: "Nadležni općinski organ uprave" zamjenjuju se riječima "Nadležni županijski ured odnosno gradski ured grada Zagreba", a riječi: "do 31. prosinca 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine."
Članak 6.
U članku 15. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 77/92." riječi: "Nadležni općinski organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Nadležni županijski ured. odnosno gradski ured Grada Zagreba"
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim. novinama".
Klasa: 562-01/93-01/02
Zagreb. 30. prosinca 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti