POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni dokumenti - odluku o povlačenju - zakon o pravosudnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, drVelimir Balajec, dr Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr Vojislav Kuzčeković, Jurica Malčić, mr Hrvoje Momčinović, lvan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući- temeljem odredbe članka 18. Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i("Narodne novine, broj 13/91) o prijedlogu V. Š. iz Z., za privremen obustanu izvršenja rješenja i zaključka o iseljenju iz stana, donijetih temeljern odredbe članka 94. Zakona o stambenim odnosima("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93) na sjednici održanoj 6. prosinca 1994. godine donio je ovo
RJEŠENJE
I.
Privremeno se obustavlja izvršenje:

  1. Rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Grada Zagreba, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područnog ureda Medveščak, Klasa: UP/I-371-01/92-01/96 Urbroj 251-OS-13-92-04 od 11. rujna 1992. godine.
  2. Zaključka istog tijela UP/I-371-01/92-01/96 Urbroj: 251-05 13-94-13 od 21. studenoga 1994. godine.

II.
Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a privremena obustava izvršenja ostaje na snazi do donošenja odluke u postupku ocjene suglasnosti s Ustavom odredaba članka 94. Zakona o stambenim odnosima, koji je pokrenut rješenjem ovoga Suda broj U-I-892/1994 Od 14. studenoga 1994. godine ili dok ovaj Sud ne odluči drugačije.
III.
Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"
Obrazloženje:
V. Š. iz Z., podnio je ovom Sudu prijedlog za privremenu obustavu izvršenja akata navedenih u izreci ovog rješenja Podrlositelj navodi da mu je stan u Z., ustupljen u otkup rješenjem Kamande garnizona Zagreb broj 6-623 od 1. listopada 1991. godine i to temeljem njegova radnog odnosa u Vojnoj bolnici Zagreb, sada Novoj bolnici Zagreb. Predlagatelj je otac dvoje malodobne djece od 8 i 10 godina starosti, a supruga mu je zaposlena u T. B. Roditelji su mu prognanici iz G. N. S. i smješteni su kod njega u dvosobnom stanu. Njihova imovina u potpunosti je uništena.
On i njegov otac učesnici su domovinskog rata. Nemaju mogućnosti za drugi smještaj. Prijedlog je podnijet temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske temeljem kojeg Ustavni sud može do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata i radnji što se poduzimaju na osnovi Zakona ustavnost kojeg se ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice. Prijedlog je osnovan Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. studenoga 1994. godine rješenjem broj U-I-892/1994 pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Pojedirkačni akti navedeni u izreci temelje se, pored ostalog, na odredbi članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Na temelju podataka iz spisa te navoda podnositelja i priloženih isprava uz prijedlog ovaj Sud je utvrdio da bi za podnositelja i njegovu obitelj mogle nastupiti teško otklonjive posljedice, te je riješio kao u izreci.
Odluka o objavi zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-VIII-992/1994.
Zagreb, 6. prosinca 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti