POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - analiza pravnih propisa - pravilnik o posredovanju - uredbu o provođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. prosinca 1993. godine.
Broj: PA4-3/1-83.
Zagreb. 6. siječnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA
Članak 1.
U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća "Narodne novine", br. 19/91., 83/92. i 94/93." u članku 20. stavku 2. na kraju prve rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi "ili u skladu s porastom srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske za DEM, ako je to za kupca povoljnije." Stavak 3., 4. i prva rečenica stavka 5. briše se
Članak 2.
U članku 21. dodaju se stavci 2. do 5. koji glase: "Kupcima koji kupuju dionice uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% ugovorene kupovnine obračunate prema stavku 1. ovoga članka, jednokratno se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Kupac dionica stječe pravo na upravljanje društvom na temelju svih ugovorenih dionica, a prava na udio u dobiti društva na temelju otplaćenih dionica i dionica stečenih po stavku 2. ovoga članka. Ako kupac dionica ne plati dionice u rokovima utvrđenim ugovorom, neotplaćene dionice prenose se Hrvatskom fondu za privatizaciju. Dividenda po osnovi neotplaćenih a ugovorenih dionica pripada Hrvatskom fondu za privatizaciju."
Članak 3.
U članku 21b. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Nakon provedenog postupka prodaje po odredbama iz ovoga članka. Hrvatski fond za privatizaciju svojom odlukom povećava glavnicu poduzeća koje se pretvara u dioničko društvo za iznos prihvaćene dokapitalizacije."
Članak 4.
U članku 31. stavku 1. na kraju prve rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "ako Vlada Republike Hrvatske ili Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju ne odluči drukčije".
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01/93-001/13
Zagreb, 30. prosinca 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v .r .


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti