POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni centar - propisi oružanih hrvatska - odluka o osiguranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr, Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe M. K. iz V. kod M, na sjednici održanoj 6. prosinca 1994. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Ustavna tužba se odbacuje
  2. Ovo rješenje objavit će se u"Narodnim novinama"

Obrazloženje:
M K. iz V. kod M., Republika Slovenija, podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu povodom rješenja Carinarnice P. broj:02-P-714-01/600 od 6. srpnja 1993.godine odnosno rješenja Republičkog vijeća za prekršaje broj:C-277/93 od 19. srprlja 1994. gndine radi povrede ustavnog prava vlasništva. Ustavna tužba nije pravodobna. Navedenim rješenjem Carinarnice P. utvrđeno je da je podnositelj ustavne tužbe počinio carinski prekršaj iz članka 343. stavak 1. točka 1. u vezi s člankom 355. stavak 1. Carinskog zakona, pa je za počinjeni prekršaj kažnjen novčanom kaznom, a na osnovi članka 357.stavak 1. Carinskog zakona izrečena mu je zaštitna mjera oduzimanja robe koja je bila predmet carinskog prekršaja (kobila i ždrijebe).
Žalba podnositelja tužbe izjavljena Republičkom vijećuza prekršaje odbijena je kao neosnovana i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje o prekršaju. Ovo rješenje podnositelj ustavne tužbe primio je 26. srpnja 1993. godine. Protiv navedenog rješenja Republičkog vijeća za prekršaje podnesen je zahtjev za sudsku zaštitu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji je kao nedopušten odbačen rješennjem tog Suda broj:Psz 129/1993-2 od 4. ožujka 1994. Odredbom članka 28. stavak 2. Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republilke Hrvatske određeno je da se ustavna tužba može podnijeti tek nakon što je iscrpljen drugi dopušteni pravni put. Nadalje odredbom članka 29. istog Zakona određeno je da se Ustavna tužba može podnijeti u roku mjesec dana računajući od dana primitka odluke. Ustavna tuiba podnijeta je 1. ljpnja 1994. godine, a drugostupanjsko rješenje Republičkog vijeća za prekršaje je dostavljeno odvjetniku podnositelja Ustsvne tužbe 26. srpnja 1993. iz čega proizlazi da je ustavna tužba podnijeta nakon proteka roka od 30 dana utvrđenog člankom 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). Datum primitka navedenog rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije od značaja za ocjenu pravodobnosti ove ustavne tužbe s obzirom da je žalbom Republičkom vijeću za prekršaje iscrpljen dopušteni pravni put u smislu odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Na osnovi iznesenog, temeljem odredbe članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) riješeno je kao, u izreci ovog rješenja. Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-566/1994.
Zagreb, 6. prosinca 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti