POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni blog - ispravak naredbe novine - odluka o prihvatu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.
Broj : PA4-45/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje
Članak 1.
U Zakonu o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93.) u članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi "U članku 76. stavku 2. riječi "u iznosu od 1.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 30 DEM". Stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 2.
Iza članka 141. dodaje se novi članak 141a., koji glasi:
"Članak 141a.
U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 5/90 - pročišćeni tekst i 47/90.)
Učlanku 4. riječi: "500 do 1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 250 DEM".
U članku 5. stavku 1., 2. i 3. riječi: "od 5.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM".
U članku 6. riječi: "od 5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM". U članku 7. riječi: "od 5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u protuvrijednošti domaće valute od 50 do 350 DEM".
U članku 8. riječi: "od 15.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM".
U članku 9. riječi: "od 15.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM".
U članku 10. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 11. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 12. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 13. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće vlaute od 50 do 200 DEM".
U članku 14. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 15. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima:.u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 16. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 17. riječi: "od 500 do 5000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 18. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 19. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 20. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 21. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 22. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 23. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 26. riječi: "od 50 do 500 dinara" zamjenjuju se riječima "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 27. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 28. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 29. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 30. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
U članku 36. stavku 5. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".
Članak 3.
U svim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93.) riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti" zamijenjuju se riječima "u protuvrijednosti domaće valute od". Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 350-01/94-01/01.
Zagreb, 24. ožujka 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti