POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - aktualni zakoni - obračunska razina pravomočno - odluka o obveznicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 1/94). Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 8. sjednici održanoj 15. srpnja 1994. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim uatanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu


Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu ("Narodne novine", broj 3/94) tabelarni pregledi CIJENA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i to tablica I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i tablica II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE a koje su sastavni dio ove Odluke, zamjenjuju se novim tabelarnim pregledom, odnosno novim tablicama I. i II. kako slijedi:

CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
I.PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica 1. u Kn
_ ______________________________
GODIŠNJA
STANDARD VRIJEDNOST IZNOS PO SATU
Red. DJELATNOST (br.osig.osoba po timu) po timu po osig.
broj osobi
_ ______________________________
1 2 3 4 5
_ ______________________________
1. Opća medicina
1.1. Odrasle osobe 1.700 D 110.138,60 64,79
(15 g.- 65g.) DS 119.906,93 70,53
_ ______________________________
1.2. Starije osobe (iznad 750 D 110.138,60 146,85
65g.) DS 119.906,93 159,88
_ ______________________________
1.3. Patronaža zdrav- (1 patrona - 54.755,58
stvena skr žna sestra
VŠS na 3
tima opće
med.)
_ ______________________________
1.4. Zdravstvena njega u 27,52
kući bolesnika
_ ______________________________
2. Zdrav.zaš.djece 1.000 109.061,73 108,06
predšk.uzrasta
(0-7g.)
_ ______________________________
3. Školska med. 2.000 108.358,73 54,18
(7g.-18g.)
_ ______________________________
4. Zdrav.zaštita žena 8.000 112.341,13 14,04
_ ______________________________
5. Zubozdrav.zaštita
5.1. Opća zubozdrav. 3.500 125.969,40 35,99
zaštita djece (0-7 g.)
_ ______________________________
5.2. Opća zubozdrav. 1.750 125.969,40 71,98
zaštita školske djece (7-18g)
_ ______________________________
5.3. Opća zubozdrav 2.500 125.969,40 50,39
zaštita odraslih
osoba (iznad 18
godina)
_ ______________________________
5.4. Poliv.zubozdrav. 2.500 159.444,77 63,78
zaštita odraslih s pro-
tetikom (iznad 18g.)
_ ______________________________
5.5. Protetika 9.000 290.557,85 32,28
_ ______________________________
6. Higijensko-epide- 50.000 208.117,72 4,16
miološka zaštita
_ ______________________________
7. Laboratorijska dija- 40.800 610.887,58 14,97
gnostika
_ ______________________________
8. Hitna medicinska
pomoć
8.1. Standardni tim HMP 1.600.000
u regionalnom centru 1.000.000 214.228,98
_ ______________________________
8.2. Standardni tim HMP 80.000
u naseljima 160.000 225.314,26
_ ______________________________
3.3. Standardni tim HMP 40.000
u naseljima 80.000 225.314,26
_ ______________________________
8.4. Dežurstvo po punktu 220.747,91
8.5. Pripravnost po 48.723,95
punktu
_ ______________________________
8.6. Standardni tim sani- 40.000
tetskog prijevoza 1.000.000 141.836,67
_ ______________________________
8.7. Standardni tim sani- 15.000
tetskog prijevoza 40.000 216.387,81
_ ______________________________
8.8. Prijavno-dojavna slu- 41.681,14
žba - samo med. se-
stra
_ ______________________________
8.9. Prijavno-dojavna slu- 140.103,06
žba u regionalnim
centrima
_ ______________________________
8.10. Dežurstvo u zubo- regionalni 167.495,80
zdr. zaštiti po punktu centar
_ ______________________________
8.11. Dežurstvo u ljekar- 109.161,05
ničkoj djelatnosti -
po punktu
_ ______________________________


II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica II. uK
_ _______________________________
Red. DJELATNOST
broj Oblik cijene Iznos

0 1 2 3
_ _______________________________
1. Specijalističko-konzilijarna, bolnička
zdravstvena zaštita i ljekarnička djelatnost bod 3,20
_ _______________________________
2. Dnevni smještaj u svezi korištenja bol- pansion 37,43
ničke i spec.- konzilijarne zdrav. zaštite
_ _______________________________
3. Bolnička zdravstvena zaštita
_ _______________________________
3.1. Zbrinjavanje akutnih bolesti pansion 93,58
3.2. Zbrinjavanje kroničnih bolesti
duševne bolesti pansion 71,00
fizikalna medicina i med.reh. pansion 79,54
gerijatrija i djeca sa trajnim psihofizičkim
oštećenjima pansion 89,78
_ _______________________________
4. Dobrovoljno davalaštvo krvi vrećica 15,58
_ _______________________________


Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.

Klasa: 025-04/94-01/56
Urbroj: 338-24-94-1
Zagreb,15. srpnja 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti