POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni akti - dopuna popisa proizvođača - izmjena popisa tijela ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi S A. iz S., na sjednici održanoj dana 23. studenoga 1994. godine, donio je ovu
ODLUKA
Ustavna tužba se odbija,
Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama"
Obrazloženje:
Podnositeljica ustavne tužbe, koju zastupa odvjetnik u S. H, U., smatra da joj je rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-43-UP/I-16372/18822/1-93 od 11. lipnja 1993. i presudom Upravnog suda broj Us-9080/1993 od 7. listopada 1993, povrijeđeno pravo na hrvatsko državljanstvo. Navedenim rješenjem malodobnoj podnositeljici tužbe, rođenoj 14. listopada 1979. u Prijedoru, odbijen je zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo pozivom na članak 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93), uz obrazloženje da joj niti jedan roditelj nije stekao prirođenjem hrvatsko državljanstvo, pa zato niti ona ne ispunjava pretpostavke za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem. Presudom Upravnog suda Repubiike Hrvatske broj Us-9080/1993 od 7. listopada 1993, godine podnositeljičina tužba u upravnom sporu odbijena je s istim obrazloženjem Ustavna tužba je pravodobna. Ustavna tužba nije osnovana. Prema odredbi članka 9. stavak 1, Ustava hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. Iz ove odredbe ne proizlazi da Ustav Republike Hrvatske izjednačuje pravo na hrvatsko državljanstvo, već se njegovo stjecanje uređuje zakonom. .Što se tiče podnositeljice državne tužbe, koja je državljanka Bosne i Hercegovine, a i pokojni su joj roditelji bili državljani Bosne i Hercegovine, na njezin slučaj primjenjuju se odredbe članka 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu, koje su i u osporenom aktu Ministarstva unutarnjih poslova i u presudi Upravnog suda i primijenjene, a koje govore o stjecanju državljanstva rnaloljetne osobe prirođenjem. Podnositeljica ustavne tužbe neosnovano se poziva na članak 15. Opće deklaracije o pravima čovjeka; prema načelima te Deklaracije svatko ima pravo na državljanstvo i nikome ne smije biti arbitrarno oduzeto njegovo državljanstvo, niti odrečeno pravo da promijeni svoje državljanslvo. Međutim, kako je već rečeno, podnositeljica je državljanka Bosne i Hercegovine, a hrvatsko državljanstvo može steći pod uvjetima što ih, za njezin slučaj, propisuje Zakon o hrvatskom državljanstvu. Budući da je ocijenilo da ustavna prava podnositeljice nisu povrijeđena, Sud je odlučio kao u izreci. Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatvske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-III-459/1994.
Zagreb, 23. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti