POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne uredbe - pravilnik o napredovanju - uredba o posebnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O VRSTAMA MJERILA ZA KOJE SE PROVODI MJERITELJSKI NADZOR
1 Mjeriteljski nadzor obvezatno se provodi za:
1) mjerila koja se upotrebljavaju u trgovačkim poslovima kod kojih se cijena predane robe odnosno izvršene usluge određuje na temelju mjerenja, a služe za određivanje:
- duljine, ploštine i obujma;
- toplinske energije i toplinske snage, električne energije i električne snage;
- protoka tekućina i plinova;
- mase i gustoće;
- viskoznosti;
- udjela koje tvari u smjesi, sadržaja vode u mastima, sadržaja masti u mlijeku i mliječnim proizvodima, vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica te gustoće žitarica;
- cijene prijevoza u cestovnim vozilima za prijevoz putnika i cijene prijevoza roba koje naplaćuju javne prijevozne ustanove i poduzeća;
- vremena kod naplate parkirališnog prostora.
2) mjerila koja se upotrebljavaju za utvrđivanje poreza i davanja
3) mjerila koja se upotrebljavaju u pripremi službenih izvještaja u sudbenim i upravnim postupcima
4) geodetska mjerila koja se upotrebljavaju za katastarske izmjere
5) mjerila koja se upotrebljavaju u zdravstvu, veterinarstvu, dijagnostici i medicinskoj obradi ljudi i životinja te ispitivanju lijekova, i to:
- mjerila koja služe za mjerenje fizičkih osobina ljudi i životinja (visine, težine, temperature, krvnog i plućnog tlaka, respiratornog obujma i parametara govora, sluha i vida) ;
- mjerila koja služe za nadzor pacijenata i bolnice;
- mjerila koja se upotrebljavaju u kemijskim i biologijskim analizama (uključujući i brojenje) za utvrđivanje prisutnosti biologijskih vrsta i kemijskih tvari te određivanje njihova sadržaja, koncentracije i broja.
6) mjerila koja se upotrebljavaju u zaštiti okoliša, zaštiti na radu i zaštiti od nesreća, i to:
- mjerila buke, vibracija, ionizacijskog i neionizacijskog zračenja;
- mjerila za mjerenje zagađenosti zraka, vode, tla i prehrambenih proizvoda;
- mjerila za određivanje vrijednosti fizičkih veličina i provjeru održavanja dopuštenih granica tih veličina u zaštiti na radu i sprečavanju nesreća.
7) mjerila koja se upotrebljavaju za nadzor prometa:
- mjerila za nadzor ograničenja brzine u cestovnom prometu;
- mjerila za nadzor rada posada na motornim vozilima;
- mjerila i otkrivala za utvrđivanje alkohola u dahu;
- mjerila za analizu ispušnih plinova motornih vozila;
- mjerila za provjeru najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja vozila;
- mjerila za provjeru tlaka u gumama vozila;
- mjerila za određivanje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon.
2. Mjeriteljski se nadzor provodi i za uređaje koji su uključeni u sustav tarifiranja, i to:
- davače tarifnih impulsa i satne uredaje koji se upotrebljavaju za promjenu tarife u telefonskom prometu i prometu prijenosa podataka;
- satne uređaje koji se upotrebljavaju u mjernim skupinama za mjerenje električne energije, a služe za promjenu tarife.
3. Odredbe točke 1. ove naredbe za složena mjerila odnose se na sve elemente mjernog lanca, odnosno mjerne instalacije, kao i na pomoćne uređaje za očitavanje ili bilježenje cijene koji su pridruženi mjernim uredajima.
4. Ako se vrijednost koje veličine iz točke 1. ove naredbe određuje mjerenjem više različitih fizičkih veličina, mjeriteljski se nadzor provodi nad svim mjerilima koja služe za određivanje tih fizičkih velićina.
Mjeriteljski se nadzor nad mjerilima iz stavka 1. ove točke provodi ili za svako pojedinačno mjerilo posebno ili za složeni mjerni sklop kao cjelinu.
5. Iz odredaba točke 1. ove naredbe izuzimaju se
- mjerila za koja u skladu s člankom 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti nisu propisank mjeriteljski zahtjevi koje ta mjerila moraju zadovoljavati;
- mjerila namijenjena izvozu;
- mjerila koja služe isključivo kao pokazni uzorci za gospodarsku promidžbu na izložbama i sajmovima.
6. Mjeriteljski se nadzor ne provodi nad:
- mjerilima koja se upotrebljavaju isključivo za nadzor i upravljanje tehnološkim procesima i energetskim sustavima;
- mjerilima koja se upotrebljavaju u znanstveno istraživačke svrhe ;
- mjerilima koja se upotrebljavaju kao učila;
- mjerilima koja se upotrebljavaju isključivo za osobnu uporabu.
7. Na dan stupanja na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o određivanju vrsta mjerila za koja je obavezno ispitivanje tipa i pregled mjerila ("Narodne novine", 53/91 ).
8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Urbroj : 558-03/1 -94-1
Klasa: 011-02/94-03/04
Zagreb, 1. prosinca 1994.
Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti