POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - aktualni pregledi - rezolucija o zahtjevanju - ispravak kolektivnog ugovora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91. i 26/93.) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA
Članak 1.
U Pravilniku o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza ("Narodne novine", broj 30/92, 46/92, 82/92, 9/93. i 7/94) u članku 2 stavku 1. pod 1 a) točke 4. i 7 mijenjaju se i glase: "4 imaju ispravan klima uređaj za relacije duže od 100 km," i "7. imaju za relacije duže od 700 km ispravan WC i frižider, osim za minibuse." Stavak 2. mijenja se i glasi: "Iznimno od stavka 1. ovoga članka, domaći prijevoznik koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe, a posjeduje teretno vozilo ili skup vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 6 tona može obavljati međunarodni cestovni prijevoz bez licence." Stavak 3 mijenja se i glasi: "lznimno od uvjeta propisanog u stavku 1. pod 1. a točka 3 i pod III a) točka 3. ovoga članka, autobus može biti stariji od osam godina, a teretno vozilo ili sklop vozila može biti starije od 10 godina." U stavku 5. iza riječi "utvrđuje" dodaju se riječi "ispitivanjem vozila".
Članak 2.
Iza članka 6. dodaje se novi članak 6 a. koji glasi:
"Članak 6. a Pri obavljanju međunarodnog cestovnog prijevoza, posada vozila u vozilu mora imati dokaz o posjedovanju i cence, te dokaz da vozilo i vozač ispunjavaju propisane uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika "
Članak 3.
U članku 10. riječi "do 31. srpnja 1994 godine" zamjenjuju se riječima "do 31. listopada 1994 godine"
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/94-02/11
Urbroj : 530-01 -94-3
Zagreb, 11 srpnja 1994.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti