POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne stavke - kodeks savjetovanja sa - naredba o uspostavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA
Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi
PRAVILNIK
O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA
Članak 1.
Ovim pravilnikom određuju se zahvati u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola.
Članak 2.
Lokacijska dozvola ne izdaje se za zahvate u prostoru kojima se uređuje, postavlja odnosno gradi:
- okućnica
- ograda osim prema javnoj prometnoj površini
- kabelski i zračni priključci postojeće građevine na komunalnu infrastrukturu
- grobnica unutar uređenog groblja
- gospodarska građevina površine do 20 m2 i visine sljemena do 4,0 m
- pomoćna građevina površine do 30 m2 (garaža spremište, drvarnica), ako se gradi na zemljištu za redovnu uporabu stambene ili poslovne zgrade
- montažna građevina površine do 12 m2
- građevina protugradne obrane
- vrtni paviljon
- dječje igralište površine do 100 m2
- nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu
- reklamni pano
- privremena građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija
- istražni prostor za istraživanje mineralnih sirovina bez rudarskog objekta i postrojenja.
Lokacijska dozvola ne izdaje se i za zahvate u prostoru, koji se prema posebnom propisu:
- ne smatraju rekonstrukcijom
- smatraju rekonstrukcijom ako se ne izvode na području povijesne urbanističke cjeline i spomeniku kulture odnosno ako se takvim zahvatom ne utječe na vanjski izgled, veličinu i namjenu građevine.
Članak 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa:350-01/94-03/03
Urbroj : 531 -05-94-1
Zagreb, 5. prosinca 1994.
Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
Zlatko Tomčić, dipl. inž. grad., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti