POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - agencije i fondovi - popis hrvatskih normi - odluka o proširenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), ministar graditeljstva i zaštite okoliša, donosi
PRAVILNIK
O SLUŽBENOJ ISKAZNICI URBANISTIČKOG INSPEKTORA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice urbanističkog inspektora Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, način izdavanja i zamjene te vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama.
Članak 2.
Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti urbanističkog inspektora.
Službenu iskaznicu urbanističkom inspektoru izdaje ministar graditeljstva i zaštite okoliša.
Članak 3.
Obrazac službene iskaznice s odgovarajućim sadržajem otiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 4.
O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica, serijski i evidencijski broj, datum izdavanja te odjeljak za napomene.
Članak 5.
Urbanistički inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša. Nova službena iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 6.
Urbanistički inspektor kojem prestane radni odnos u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša ili je razriješen dužnosti urbanističkog inspektora dužan je danom prestanka radnog odnosa odnosno razrješenja iskaznicu predati ministru graditeljstva i zaštite okoliša.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 362-01/94-01/05
Urbroj: 531-05/2-1994.
Zagreb, 12. srpnja 1994.
Ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti