POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne smjernice - uredba o utvrdivanju - zakon o biocidnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA
Na temelju odredbe članka 7. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovsnja donosi
PRAVILNIK
O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i mjerila za izdavanje suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: stručni poslovi).
Članak 2.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdat će podnositelju zahtjeva suglasnost iz članka 1. ovog pravilnika ako ispunjava uvjete - i to:
1. za obavljanje stručnih poslova u svezi s izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola:
- ako ima ili dokaže da će stalno zapošlsti najmanje tri djelatnika u punom radnom vremenu, i to dva djelatnika -diplomirana inženjera arhitekture i jedan djelatnik
- diplomirani stručnjak drugih tehničkih znanosti (graditeljske, geodezijske, geografske, ekološke i slične znanosti) s položenim stručnim ispitom ili društvenih znanosti (ekonomske, sociološke i slične znanosti) te
- ako dva zaposlena djelatnika imaju radno iskustvo od najmanje tri godine na obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja;
2. za obavljanje stručnih poslova u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola: - za građevine visokogradnje ako ima ili dokaže da će stalno zaposliti najmanje jednog djelatnika u punom radnom vremenu i to diplomiranog inženjera arhitekture s položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje tri godine na obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja, dok za ostale građevine ako ima ili će stalno zaposliti još jednog diplomiranog stručnjaka odgovarajuće tehničke znanosti s položenim stručnim ispitom. Osnivač pravne osobe koja obavlja stručne poslove prema točki 1. odnosno točki 2. ovog članka, ubraja se u broj zaposlenih djelatnika ako ispunjava propisane uvjete.
Članak 3.
Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za upis u sudski registar prema članku 2. ovog pravilnika posebno za svakog zaposlenog djelatnika odnosno djelatnika koji će se zaposliti nakon upisa u sudski registar, kao i za podnositelja zahtjeva koji će obavljati stručne poslove prilsže se:
- diploma
- domovnica
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- opis radnog iskustva (godine i mjeseci), kao i nazivi i adrese osoba kod kojih su bili zaposleni (preslika iz radne knjižice)
- popis prostornih planova čije je stručne podloge djelatnik izradio ili suradivao u njihovoj izradi :
- popis zahvata u prostoru za koje je djelatnik izradio stručne podloge za izdavanje uvjeta uređenja prostora odnosno lokacijske dozvole
- popis objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz područja prostornog uređenja
- popis aktivnosti koje je djelatnik obavljao, a prema ocjeni podnositelja zahtjeva doprinose unapređenju struke u djelatnosti prostornog uređenje.
Članak 4.
Ministarstvo vodi evidenciju o pravnim osobama koje obavljaju stručne poslove iz članka 2. ovog pravilnika. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadržava:
- naziv pravne osobe
- broj i datum izdavanja suglasnosti za upis u sudski registar
- listu za svakog djelatnika s osobnim i stručnim podacima iz članka 3. ovog pravilnika.
Članak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 350-01/94-03/04
Urbroj : 531-05-94-1
Zagreb, 5. prosinca 1994.
Ministar prostornog uređenja,graditeljstva i stanovanja
Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti