POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne službe - naputak za ispitivanje - zakon o savjetima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine" br. 12/94.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva

Članak 1.
Gospodarski eksplozivi, pored podataka o obilježjima propisanih točkom 7. norme H.D1.020, moraju biti obilježeni i upisivanjem rednog broja na svakoj patroni ili vreći ukoliko se nalaze u rasutom stanju.

Gospodarski eksplozivi pakiraju se u odgovarajuće pakovanje (ambalažu).
Unutarnje pakovanje mora biti obilježeno početnim i završnim rednim brojevima patrona koje se nalaze u tom pakovanju.

Vanjsko pakovanje mora biti obilježeno početnim i završnim rednim brojem unutarnjeg pakovanja.

Članak 2.
Ovisno o namjeni gospodarskog eksploziva, redni brojevi iz članka 2. ovog Pravilnika ispisuju se odgovarajućom bojom i to:
- crnom bojom obilježavaju se gospodarski eksplozivi koji se rabe za obavljanje površinskih radova;
- crvenom bojom obilježavaju se gospodarski eksplozivi koji se rabe za obavljanje podzemnih radova;
- zelenom bojom obilježavaju se gospodarski eksplozivi koji se rabe za obavljanje podzemnih radova pri kojima je moguća pojava metana i eksplozivne ugljene prašine.

Članak 3.
Od 1. siječnja 1996. godine gospodarski plastični eksplozivi moraju se obilježiti dodatkom detekcijskog sredstva u masu eksploziva prilikom njihove proizvodnje, na način da se postigne homogena raspodjela u gotovom proizvodu.

Članak 4.
Gospodarski plastični eksplozivi su eksplozivi koji:

a) u svom sastavu imaju jedan ili više visokobrizantnih eksploziva koji u svojoj čistoj formi imaju tlak para manji od 10-4 Pa na temperaturi od 25 o C
b) u svom sastavu imaju vezivni materijal;
c) su kao mješavine plastićni-fleksibilni i mogu se oblikovati na sobnoj temperaturi.
d) Visoko brizantni eksplozivi su eksplozivi koji brzo izgaraju i izazivaju visoki stupanj eksplozije, poput ciklotetrametilentetranitramin (HMX), pentaeritritol tetranitrat (PENT) i ciklotrimetilentrinitramin (RDX).

Članak 5.
Detekcijsko sredstvo za obilježavanje gospodarskih plastičnih eksploziva je jedno od sredstava navedenih u Tablici 1, koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Eksplozivi u čijem se sastavu, kao rezultat redovitog tehnološkog procesa proizvodnje, pojavljuje neko detekcijsko sredstvo iz tablice 1. u propisanoj minimalnoj ili većoj koncentraciji, smatraju se obilježenima u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana po isteku šest mjeseci od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj:511-01-64-29495/1-94.
Zagreb, 16. kolovoza 1994.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.
TABLICA 1
_ _______________________________
Ime detekcijskog Molekulska Molekulska Minimalna
sredstva formula težina koncentracija
_ _______________________________
Etilen glikol
dinitrat (EGDN) C2H4(N03)2 152 0,2% po masi
_ _______________________________
2,3-dimetil-
2,3-dinitrobutan
(DMNB) C6H12(N03)2 176 0,1% po masi
_ _______________________________
para-mononitro-
toluen (p-MNT) C7H7N02 137 0,5% po masi
_ _______________________________
orto- mononit ro-
toluen (o-MNT) C7H7N02 137 0,5% po masi
_ _______________________________
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti