POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - agencije i drugo - obavijest broj propisi - zakon o fundaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 91. stavak 5. i članka 99r. stavak 5. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine". br. 53/91. i 58/93), ministar kulture i prosvjete donosi
PRAVILNIK
O STRUČNIM KRITERIJIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OSTVARIVANJA AUTORSKIH PRAVA I PRAVA UMJETNIKA IZVOĐAČA
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se stručni kriteriji koje moraju ispunjavati organizacije autora i drugih nositelja autorskih prava i druge specijalizirane organizacije za ostvarivanje autorskih prava iz članka 91. stavak 1. Zakona o autorskom pravu te organizacije umjetnika izvođača i druge specijalizirane organizacije za ostvarivanje prava umjetnika izvođača iz članka 99r. stavak 1. Zakona o autorskom pravu.
Članak 2.
Za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava, odnosno prava umjetnika izvođača utvrđuju se ovi kriteriji:
1. da organizacija ima stručnu službu u kojoj je osigurano znanje:
a) domaćeg i međunarodnog autorskoga prava i njemu susjednih iti srodnih prava;
b) financijskog prava u svezi s pravima navedenim pod a);
c) uz znanje hrvatskoga jezika još i znanje engleskog ili francuskog ili njemačkog jezika;
d) tehnike ostvarivanja autorskih prava, odnosno prava umjetnika izvođača;
2. da organizacija ima računovodstvenu službu u kojoj je osigurano znanje:
a) financijskih propisa, napose u svezi s pravima navedenim pod la);
b) tehnike knjigovodstva Organizacija iz članka 1. ovoga pravilnika može pojedine poslove (računovodstvene, administrativne, tehničke poslove, automatske obrade podataka i sl.) povjeriti organizaciji ovlaštenoj za pružanje odnosnih usluga i koja glede uvjeta osoba koje rade na pružanju usluga udovoljavaju uvjetima predviđenim ovim pravilnikom.
Članak 3.
Smatra se da je osigurano znanje:

  1. pod 1a) prethodnog članka, ako organizacija ima zaposlenu. ili kao stalnog vanjskog suradnika, osobu koja je završila pravni fakultet i ima dvije godine stručnog iskustva na poslovima ostvarivanja odnosnih prava;
  2. pod 1c) prethodnog članka ako organizacija ima zaposlenu, ili kao stalnog vanjskog suradnika, osobu koja ima ispravu kojom se potvrđuje znanje odnosnog jezika;
  3. pod 1d) prethodnog članka ako organizacija ima zaposlenu, ili kao stalnog vanjskog suradnika, osobu koja ima jednu godinu iskustva na poslovima ostvarivanja odnosnih prava;
  4. pod 2a) prethodnog članka ako organizacija ima osobu koja udovoljava zakonom propisanim uvjetima za vođenje računovodstva i ima dvije godine stručnog iskustva na poslovima organiziranja i vođenja računovodstva;
  5. pod 2b) prethodnog članka ako organizacija ima osobu koja ima jednu godinu iskustva na knjigovodstvenim poslovima.

Članak 4.
Ako organizacija umjetnika izvođača nema specijalizirane stručne službe za djelatnost ostvarivanja prava umjetnika izvodača navedene u članku 2. ovoga pravilnika, može dio svoje djelatnosti koji se odnosi na ostvarivanja prava umjetnika izvođača obavljati putem specijalizirane organizacije za ostvarivanje autorskih prava navedenih u članku 1. ovoga pravilnika. Sva prava i obveze između organizacije umjetnika izvodača i specijalizirane organizacije za ostvarivanje autorskih prava utvrđuju se ugovorom.
Članak 5.
Stručna sprema iz članka 3. ovoga pravilnika dokazuje se odgovarajućim ispravama, a iskustvo na poslovima ostvarivanja odnosnih prava dokumentacijom iz koje je vidljivo gdje je iskustvo stečeno i u obavljanju kojih poslova.
Članak 6.
Isprave iz prethodnog članka prilažu se zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava, odnosno prava umjetnika izvodača. U zahtjevu se navodi naziv i adresa organizacije koja traži odobrenje, pravni status organizacije, djelatnosti koje organizacija obavlja, odnosno namjerava obavljati, osoba koja zastupa organizaciju.
Članak 7.
Organizacija umjetnika izvodača koja svoju djelatnost ostvarivanja prava umjetnika izvođača obavlja prema odredbi članka 4. ovoga pravilnika prilaže zahtjevu i ugovor s organizacijom iz članka 1. ovoga pravilnika.
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 023-03/93-01-128
Urbroj: 532-03-3/1-93-17
Zagreb, 14. prosinca 1993.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti