POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne rubrike - zakon o upravnoj - pravilnik spomenice domovinskog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 27. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. i članka 28. stavka 1. točaka 12., 13. i 14. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1994. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O VRSTI, KOLIČINI I VRIJEDNOSTI PREDMETA NA KOJE SE PRI UVOZU PRIMJENJUJU CARINSKE POVLASTICE
I.
U Odluci o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenuju carinske povlastice ("Narodne novine", br. 67/91, 41/92, 62/92 i 102/93), točka VIIb, mijenja se i glasi : "Invalidne osobe mogu ostvariti oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu, unosu ili primanju iz inozemstva osobnoga automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala (specijalni osobni automobili), ako postoji, prema invalidskim propisima, utvrđeno tjelesno oštećenje najmanje 80%, koje ima za posljedicu gubitak ili bitno oštećenje:
a) funkcije organa za kretanje,
b) funkcije organa vida,
c) drugih tjelesnih funkcija, nastalih kao posljedica mentalne retardiranosti. Carinska povlastica iz stavka 1. ove točke može se ostvariti ·pri uvozu osobnog automobila do vrijednosti 60.000,00 kuna. Ako se uvozi vozilo veće vrijednosti, carina se plaća na utvrđenu carinsku osnovicu umanjenu za vrijednost 60.000,00 kuna. Ne nalazi li se u osobnom automobilu iz stavka 1. ove točke uključenom u promet korisnik carinske povlastice osobno, u smislu članka 27. stavka 1. točke 1. odlomak peti Carinskog zakona ne smatra se da je automobil dan na uporabu drugoj osobi, ako njime upravlja osoba koja invalidnoj osobi pruža njegu i pomoć za koju je u prometnoj dozvoli unijeta naznaka za upravljanje tim osobnim automobilom.
Osobni automobil koji je prema stavku 1. ove točke osloboden plaćanja carine, mora biti posebno označen (trajna naljepnica). U prometnu dozvolu osobnoga automobila iz stavka 1. ove točke tijelo ovlašteno za izdavanje prometnih dozvola po službenoj dužnosti unosi klauzulu: "Vozilo invalidne osobe. Zabrana otuđenja do _____ godine", a na pisani zahtjev korisnika carinske povlastice ili njegova skrbnika i klauzulu: "Vozilom može upravljati_________________________ JMBG ______________
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-04/94-1/10
Urbroj : 5030 11 6-94-1
Zagreb,14. prosinca 1994.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti