POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zbirke propisa - dodatak iv kolektivnom - zakon o ostvarivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović. Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, što ga je podnio Labud Kurajica iz Splita, na sjednici održanoj dana 5. srpnja 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe članka 19. stavak 1. alineja prva Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 9/1994).
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odnosi se na odredbu prema kojoj liječnička komisija (riječ je o liječničkoj komisiji područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) daje mišljenje o postojanju stanja ili bolesti uzrokovanih ozljedom na radu ili oboljenjem od profesionalne bolesti. Podnositelj prijedloga smatra da je navedena odredba nesuglasna odredbama članka 5. stavak 1. Ustava, članka 14. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93). te članaka 44., 47. i 167. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine". br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93) a takoder i odredbi članka 24. stavak 2. točka 8. Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine". broj 45/1983, 32/1984). Ustavni sud prijedlog nije prihvatio. Ispitujući prijedlog Sud je u prvom redu utvrdio da je osporeni Pravilnik donijet na temelju ovlasti iz članka 27. stavak 5. i članka 103. stavak 1. alineja peta Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/1993). Prema članku 27. stavak 5. Zakona provedbene propise o sastavu, ovlaštenjima i načinu rada kontrolora i liječničke komisije Zavoda donijet će Zavod, a prema odredbi članka 103. stavak 1. alineja peta Zavod donosi provedbene propise o sastavu, ovlaštenjima i načinu rada kontrolora i liječničke komisije. Prema odredbi članka 14. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju pod ozljedom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti, u smislu toga Zakona, smatra se ozljeda odnosno oboljenje sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a odredbe članaka 44. i 47. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju podrobno razrađuju što se smatra povredom na radu i što se smatra profesionalnim bolestima. Prema članku 167. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju kada je za rješavanje o pravu iz mirovinskog i invalidskog osiguranja potrebno za osiguranika i osiguranu osobu utvrditi invalidnost, opasnost od invalidnosti, preostalu radnu sposobnost, izmijenjenu radnu sposobnost, tjelesno oštećenje, uzrok invalidnosti i tjelesnog oštećenja, ili postojanje potrebe za pomoć i njegu, odnosno kada je za rješavanje o pravu na porodičnu mirovinu potrebno utvrditi za člana porodice osiguranika potpunu nesposobnost za rad odnosno za privredivanje, nadležni organ republičkog fonda koji rješava o pravu, utvrđuje te činjenice na osnovi nalaza i mišljenja stručnog organa vještačenja kojega odreduje republički fond. Taj stručni organ vještaćenja utvrđuje mogućnost, način i trajanje osposobljavanja za rad i za djecu ometenu u psihičkom ili fizičkom razvoju. I dalje, republički fond opčim aktom odreduje tko su stručni organi vještačenja, područje i način njihova rada, kao i sadržaj nalaza i mišljenja koje ti organi daju.
Ocjenjujući osporenu odredbu Pravilnika Ustavni sud nije našao da je ona nesuglasna navedenim zakonskim odredbama; iz toga dalje slijedi da tom odredbom nije povrijedeno ni načelo iz članka 5. stavak 1. Ustava prema kojem u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Propisujući osporenu odredbu donositelj akta postupao je temeljem zakonskog ovlaštenja i u okviru zakonskog ovlaštenja. Ustavni sud nije ulazio u ocjenu osporene odredbe u odnosu na Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju jer Ustavni sud, kako slijedi iz odredbe članka 125. alineja druga Ustava, ocjenjuje ustavnost i zakonitost propisa, a ne međusobnu usklađenost podzakonskih propisa.
U skladu s navedenim riješeno je kao u izreci. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).
BROJ : U-II-448/1994.
Zagreb, 5. srpnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti