POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne odluke - pravilnik o razmjeni - dopuna popisa pravilnici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 54. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine, br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1984. godine donijela
ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA CARINSKI KONTINGENT
I.
U skladu s ciljevima ekonomske i razvojne politike, može se odobriti carinski kontingent pri uvozu roba namijenjenih za:

  1. popunu robnih rezervi,
  2. opremu za pročišćavanje voda za potrebe pučanstva,
  3. proizvodnju roba za izvoz, ako se uvezene sirovine, reprodukcijski i drugi materijali u cijelosti ugrađuju u izvozni proizvod ili rabe pri proizvodnji robe koje će se izvesti, ako je vrijednost ostvarenog izvoza najmanje 30% veća od vrijednosti sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala, te ako se naplata ostvari u konveritibilnoj valuti, sukladino deviznim propisima,
  4. opremanje operativnih centara za intervencije kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora, te
  5. zamjenu ili popravak opreme i objekata za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, osim osobnih automobila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife.

II.
Carinski kontingent za uvoz roba bez plaćanja carine ili uz sniženu carinsku stopu odobrava ministar financija, sukladno prijedlogu nadležnog ministarstva, a po pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore.
III.
Carinski kontingent odobrava se na određeno vrijeme koje ne može biti duže od jedne godine, te uz naznaku količine ili vrijednosti robe koja se može uvesti po osnovu toga kontingenta. IV. Ovlašćuje se ministar financija za donošenje potanjih propisa glede obračuna i naplate carine, te postupka ostvarivanja carinskih povlastica po osnovi carinskog kontingenta. V. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 62/92, 45/93, 89/93, 95/93, 114/93, 10/94 i 34/94).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 413-04/94-01/02
Urbroj : 5030116-94-3
Zagreb,14. prosinca 1994.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti