POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne naredbe - pravilnik o tranziciji - program pomoćničkog ispita ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 1994. godine, donijela
UREDBU
O ZABRANI ODREĐENIM PRAVNIM OSOBAMA I TIJELIMA ISPLATA JEDNOKRATNIH POVEĆANJA PLAĆA, BOŽIĆNICA I OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA
Članak 1.
Pravne osobe koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Države ili jedinica lokalne samouprave i uprave, te pravne osobe, tijela i službe koje se financiraju pretežito iz Dižavnog proraćuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave ili izvanproračunskih (društvenih) fondova, te banke, osiguravajuća društva i druge financijske organizacije koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Države, Zavod za platni promet, Hrvatski fond za privatizaciju i Hrvatska gospodarska komora, ne mogu isplaćivati jednokratno povećanje plaća, božićnicu ili druge odgovarajuće naknade ili nagrade kao materijalno pravo radnika utvrđeno granskim kolektivnim ugovorima i općim aktima, te naknade ostalih materijalnih prava koja nisu bila propisana Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine", br. 66/92,11/94, 54/94) i Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/93, 71/93, 39/94).
Članak 2.
Isplate iz članka 1. ove Uredbe obavljene od strane pravnih osoba u privatnom i pretežito privatnom vlaništu smatrat će se plaćama ostvarenim u.skladu s propisima o radu.
Članak 3.
Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu iz članka 1. ove Uredbe, a na isplate iz članka 2. ove Uredbe naplatit će propisane poreze i doprinose na plaću i iz plaća.
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 121-01/94-03/01
Urbroj : 5030105-94-2
Zagreb,16. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti