POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objavljeni zakoni - pravilnik o graničnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90. 8/91,14/91. 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 1993. godine donijela
UREDBU
o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije
Članak 1.
Agencija za učinkovito korištenje i štednju energije (u daljnjem tekstu: Agencija), osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatshe za usklađivanje poslova u svezi s korištenjem svih oblika energije i energetskih potencijala u energetskom sustavu Republike Hrvatske. Agencija neposredno provodi poslove koje joj odredi Vlada Republike Hrvatske te koordinira poslove ministarstava i drugih organa državne uprave kao i tijela lokalne samouprave.
Članak 2.
Djelokrug i način rada te druga pitanja značajna za rad Agencije uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije kojega donosi direktor Agencije, uz prethodnu suglasnost Vlada Republike Hrvatske.
Članak 3.
Sredstva za posebne namjene, koja se Agenciji osiguravaju u državnom proračunu, za provođenje njenih poslova, te sredstva koja Agencija ostvari iz drugih izvora, vode se na posebnom raćunu Agencije. Agencija je ovlaštena u okviru poslova i zadataka iz svojega djelokruga sklapati ugovore i zaključivati druge pravne poslove u koordinaoiji s Ministarstvom industrije, brodogradnje i energetike.
Članak 4.
Radom Agencije upravlja direktor kojega imenuje i razrješuje od dužnosti Vlada Republike Hrvatske. Direktor je za svoj rad i rad Agencije odgovoran Vladi Republike Hrvatske, neposredno potpredsjedniku Vlade Republike Htvatske zaduženom za gospodarstvo. Direktor Agencije ima u odnosu na Agenciju, prava i dužnosti dužnosnika organa državne uprave. Direktor Agencije ima pomoćnika kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog direktora Agencije.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-112/93-01/09
Urbroj : 5030102-93-4
Zagreb, 11. ožujka 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti