POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objave pravilnika - naputak o sastavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 111. stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstaenoj zaštitiživotinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj52/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
NAREDBU
o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija RepublikeHrvatske domaćih i divljih živih papkara, proizvoda, sirovina i otpadakapodrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije, republika bivšegSSSR-a, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Makedonije
I.
Radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavkei šapa nareduju se slijedeće mjere:

  1. Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorijaRepublike Hrvatske živih domaćih i divljih papkara, osim toplinski obrađenihproizvoda od mesa navedenih životinja, iz Republike Italije;
  2. Privremeno se zabranjuje uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz prekoteritorija Republike Hrvatske živih domaćih i divljih papkara, proizvoda,sirovina i otpadaka podrijetlom od papkara,iz zemalja republika bivšegSSSR-a, te Poljske, Bugarske, Rumunjske, Albanije, Bosne i Hercegovinei Makedoruje Ova zabrana je na snazi do pribavljanja odgovarajućih garancijaglede epizootiološke situacije na području navedenih država;
  3. Iznimno, dozvoljava se provoz preko teritorija Republike Hrvatskepošiljki iz zemalja iz podtočke 2., koje se sa graničnog prijelaza Goričanupućuju za pretovar preko luke Bršica-Raša, ukoliko udovoljavaju svim propisanimuvjetima;
  4. Pojačana kontrola svih pošiljki živih domaćih i divljih papkara,proizvoda od mesa, sirovina i otpadaka podrijetlom od papkara, koje seuvoze u Republiku Hrvatsku i provoze preko teritorija Republike Hrvatskeiz Mađarske, Češke, Slovačke i Slovenije, koja uključuje: a) temeljituprovjeru zdravstvenog stanja i prateće dokumentacije na graničnim prijelazima,b) kontrolu zdravstvenog stanja uvezenih živih životinja u karanteni "probangtestom", te virusološku provjeru svih pošiljki mesa i proizvoda odnavedenih životinja.

II.
Sva do sada izdana i neiskorištena rješenja o veterinarsko-sanitarnimuvjetima za uvoz pošiljki iz podtočke 1. i 2. točke I. ove Naredbe stavljajuse van snage.
III.
Za sva neiskorištena i dijelom iskorištena rješenja o veterinarsko-sanitarnimuvjetima za pošiljke živih životinja iz zemalja iz podtočke 4. točke I.ove Naredbe, potrebno je podnijeti zahtjev za izmjenu koja se odnosi navremenski i količinski ograničene pošiljke sa rokom važenja od 30 dana.
IV.
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-1 /93-1/191
Urbroj: 525-6/93-1
Zagreb, 9. ožujka 1993.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
dr. Ivan Majdak, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti