POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objave propisa - odluka o nalozima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SAVEZ UDRUŽENJA HRVATSKIH OBRTNIKA
Na osnovi odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/91) te članka 21. točke 1. alineje 3. i članka 59. Statuta Saveza udruženja hrvatskih obrtnika ("Narodne novine" br. 15/92), Skupština Saveza udruženja hrvatskih obrtnika na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj 24. veljače 1993, donijela je
ODLUKU
o osnovici i stopi doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika za 1993. godinu
Članak 1.
Doprinos za firlanciranje programa rada i aktivnosti Saveza udruženja hrvatskih obrtnika, plaćaju hrvatski obrtnici.
Članak 2.
Obveznici doprinosa plaćaju doprinos po stopi ad 0,40%. . Iz naplaćenog doprinosa po stopi iz prednjeg stavka 25% izdvaja se za financiranje programa školovanja obrtničkih kadrova i razvoj hrvatskog obrtništva. Razlika naplaćenog doprinosa po stopi iz ovoga članka u iznosu od 75% koristi se za financiranje programa rada i aktivnosti Saveza udruženja hrvatskih obrtnika i Hrvatske gospodarske komore. Stope za obračun doprinosa za financiranje Udruženja i regionalnih Saveza utvrđuju njihove Skupštine.
Članak 3.
Osnovica za obračun doprinosa iz članka 2. ove Odluke je osnovica od koje se obračunava doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje. Osnovica iz prednjeg stavka za obračun doprinosa obveznicima koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu uzima se ona osnovica od koje se obračunava doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje u času razreza poreza na dobit odnosno u času izmjene rješenja o razrezu godišnjeg paušalnog iznosa poreza na dobit u toku godine. Iznimno, osnovica za obračun doprinosa obveznicima koji djelatnosti obavljaju kao sporedno zsnimanje, osnovica za obračun doprinosa je osnovica koja služi za utvrđivanje godišnjeg paušalnog iznosa poreza na dobit. Odredbe ovoga članka primjenjuju se i kod razreza doprinosa Savezima obrtnika u regijama te Udruženjima obrtnika u općinama.
Članak 4.
Razrez i naplatu doprinosa obavljat će za hrvatske obrtnike koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu Općinske uprave društvenih prihoda istovremeno s utvrđivanjem poreznih obveza. Obračulk i uplata doprinosa za hrvatske obrtnike koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti obavljat će sami porezni obveznici mjesečno, putem isplatnih lista, u kojima se obračunavaju osobni dohoci, te porezi i doprinosi koji se plaćaju iz osobnih dohodaka.
Članak 5.
Kontrolu obračuna i uplate doprinosa iz ove Odluke obavljaju Općinske uprave društvenih prihoda.
Članak 6.
Uplata doprinosa iz ove Odluke doznačuje se na žiro-račun Saveza udruženja hrvatskih obrtnika broj: 30102-639-42 na osnovi posebno zaključenog Ugovora.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: 130/5-4-1992.
Zagreb, 25. veljače 1993.
Predsjednik Saveza
Josip Šajnović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti