POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objave - pravilnik o ambalaži ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine" br. 53/91,19/82, 61/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine donijela
ODLUKU
o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente
I.
Podnositelj prijave odnosno nositelj prava na patent, žig, model ili uzorak dužan je platiti troškove objave:
a) podataka o prijavi patenata i priznatom patentu;
b) podataka o priznatom žigu, modelu ili uzorku;
c) promjene podataka iz registra koje vodi Državni zavod za patente (u daljnjem tekstu: Zavod):
II.
Ovlašteni korisnik zaštićene oznake podrijetla proizvoda dužan je platiti troškove objave.
III.
Osoba koja se bavi zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja dužna je platiti naknadu za polaganje posebnoga stručnog ispita iz oblasti što se uređuju Zakonom o industrijskom vlasništvu.
IV.
Osoba koja zahtijeva pružanje informacijskih usluga Zavoda dužna je platiti troškove za njihovo pružanje. Pod informacijskim uslugama, u smislu ove odluke, razumijeva se izdavanje strućnih publikacija Zavoda patentnih spisa, obrazaca, objava oglasa u službenom glasniku Zavoda, pretraga patentne i ostale dokumentacije te izrada fotokopija.
V.
Troškovi iz točaka I. do IV. ove odluke određuju se u DEM u visini utvrđenoj Tarifom posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga, koja je otiskana uz ovu odluku i njezinim je sastavnim dijelom, a plačaju se u protuvrijednosti u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju DEM kod Narodne banke Hrvatske na dan uplate, odnosno na dan donošenja zaključka, ako se troškovi plačaju po zaključku.
VI.
Iznosi prema ovoj odluci prihod su Državnog proračuna te se uplačuju na račun: 30102-637-5348 Državnog zavoda za patente ili u gotovini na blagajni Zavoda pri podnošenju zahtjeva ili u roku od 15 dana od dana primitka za ključka da se troškovi plate.
VII.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Saveznog zavoda za patente "Narodne novine", br. 53/91).
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-01/93-01/03
Urbroj : 5030114-93-3
Zagreb. 5. ožujka 1993.
Potpredsjednik
dr.Mate Granić,v.r.TARIFA POSEBNIH TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA OBJAVA U HRVATSKOM PATENTNOM GLASNIKU
Tar.br.1

 1. Objava prijave patenta 10 DEM
 2. Objava patenta 10 DEM
 3. Objava žiga 10 DEM
 4. Objava žiga - doplata za svaki razred međunarodne klasifikacije preko tri 0,20 DEM
 5. Objava modela ili uzorka - do tri slike 10 DEM
 6. Objava modela ili uzorka - doplata za svaku sliku preko tri 5 DEM
 7. Objava zaštićene oznake podrijetla 10 DEM
 8. Objava ovlaštenog korisnika zaštićene oznake podrijetla 10 DEM
 9. Objava promjene podataka iz registra 10 DEM
 10. Objava produljenja važenja žiga 5 DEM TISKANJE

Tar.br.2
1.Jedna stranica patentnog spisa 15 DEM STRUČNI ISPIT ZA ZASTUPNIKA
Tar.br.3

 1. Stručni ispit za zastupnika 150 DEM
 2. Popravni ispit za zastupnika 110 DEM PUBLIKACIJE

Tar.broj 4

 1. Hrvatski patentni glasnik - godišnja pretplata 80 DEM
 2. Hrvatski patentni glasnik - godišnja pretplata,inozemstvo 160 DEM
 3. Hrvatski patentni glasnik - pojedinačni svezak 15 DEM
 4. Hrvatski patentni glasnik - pojedinačni svezak, inozemstvo 30 DEM
 5. Patentni spis - jedna stranica 0,20 DEM
 6. Zakon o industrijskom vlasništvu 3 DEM
 7. Pravilnik o postupku za priznanje patenta 3 DEM
 8. Pravilnik o postupku za priznanje prava 3 DEM
 9. Pravilnik o postupku za priznanje prava na model odnosno uzorak 3 DEM
 10. Pravilnik o pobližem ure+ivanju pitanja u vezi s postupkom,za priznanje prava kojima se štite izumi i znakovi razlikovanja (Odredbe kojima se pobliže uređuju pitanja u vezi s postupkom za,ustanovljenje oznake podrijetla proizvoda i upis ovlaštenih korisnika te oznake) 1 DEM
 11. Akt o utvrđivanju povjerljivih izuma koji se odnose na obranu i sigurnost zemlje te o načinu za priznanje patenata na takve izume 1 DEM
 12. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga (za registraciju žigova).

I. dio: Popis razreda s objašnjenjima 5 DEM
II. dio: Popis proizvoda i usluga 30 DEM
13. Međunarodna klasifikacija patenata. Uputa za korištenje (izd. na engl. jez) 7 DEM Sekcija
A: Tekuće životne potrebe (izd. na engl. jez) 30 DEM Sekcija
B: Obrada i prerada; saobraćaj i transport (izd. na engl. jez.) 65 DEM Sekcija
C: Kemija i metalurgija (izd. na engl. jez.) 40 DEM Sekcija
D: Tekstil i papir (izd. na engl. jez.) 11 DEM Sekcija
E: Građevinarstvo; rudarstvo (izd. na engl. jez) 13 DEM Sekcija
F: Strojarstvo: osvjetljenje, grijanje, naoružanje, miniranje (izd. na engl. jez.) 35 DEM Sekcija
G: Fizika (izd. na engl. jez) 30 DEM Sekcija
H: Elektrotehnika (izd. na engl. jez.) 25 DEM Uputa + Sekcije A - H (komplet) (izd. ns engl. jez.) 210 DEM
14. Obrasci - jedan list 0,20 DEM OGLASI (u Hrvatskom patentnom glasniku)
Tar. br. 5

 1. Zadnjs stranica ovitka 1/1, crno-bijelo 1000 DEM
 2. Zadnja stranica ovitka 1/2, crno-bijelo 6oo DEM
 3. Druga i treća stranica ovitka 1/1. crno-bijelo 900 DEM
 4. Druga i treća stranica ovitka 1/2, crno-bijelo 500 DEM
 5. Ostale stranice 1/1, crno-bijelo 600 DEM
 6. Ostale stranice 1/2, crno-bijelo 400 DEM
 7. Ostale stranice 1/4, crno-bijelo 300 DEM
 8. Ostale stranice 1/8, crno-bijelo 200 DEM Napomena: Domaće pravne i fizičke osobe po ovom tarifnom broju imaju popust od 50%

PRETRAŽIVANJE
Tar. br. 6

 1. Pretraživanje fonda prijava i dodijeljenih prava Zavoda - po jednom zadanom kriteriju/elementu 25 DEM
 2. Davanje ostalih podataka iz/o predmetu na osnovi jednog poznatog podatka o jednom predmetu 6 DEM
 3. Izvješće o stanju tehnike -cijena usluge se utvrđuje prema stvarnim troškovima
 4. Pretraživanje po posebnim zahtjevima -cijena usluge se utvrđuje prema stvarnim troškovima

FOTOKOPIJE
Tar. br. 7
1. Fotokopije dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda - jedna stranica 0,20 DEMPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti