POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objava propisa - zakon o medicinskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine donijela
ODLUKU
o osnivanju Vijeća za mladež
I.
Ovom odlukom osniva se Vijeće za mladež (u daljnjem tekstu:Vije- će). Vijeće djeluje pri Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).
II.
Zadaća je Vijeća da sustavno prati sva statusna pitanja i probleme mladeži te usklađuje aktivnosti organa državne uprave, drugih organa, organizacija i pravnih osoba u predlaganju i provedbi odluka Vlade u tome području. U ostvarivanju svoje zadaće, Vijeće osobito:

 1. raspravlja o nacrtima zakona i drugih propisa, sa stajališta interesa mladeži i daje mišljenja Vladi i njenim tijelima,
 2. predlaže Vladi i odgovarajućim ministarstvima promjene zakona i drugih propisa te izradu novih propisa iz područja koja se pretežito odnose na zdravlje, rad, školovanje i druge oblike stvaralaštva mladeži,
 3. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na mladež i predlaže Vladi mjere za unapređivanje rada u tijelima koja se pretežito bave poslovima za mladež,
 4. raspravlja o nacrtima i prati ostvarivanje državnih programa iz područja rada i zapošljavanja, stanovanja, zdravstva, obrazovanja, stipendiranja; znanstvenog usavršavanja i napredovanja, umjetničkih i drugih kulturnih aktivnosti, informiranja, športa, omladinskoga turizma, te drugih djelatnosti, u dijelu u kojem se odnose na mladež i njihove interese, te predlaže Vladi i odgovarajućim ministarstvima mjere za unapređenje tih programa i djelatnosti,
 5. predlaže Vladi i drugim ovlaštenim tijelima financiranje iz državnoga proračuna i drugih izvora pojedinih programa, značajnih za mladež, a osobito iz područja organiziranoga rada i vrhunskih ostvarenja mladeži u znanosti, inovacijama, umjetnosti, obrazovanju i športu.
 6. prati načine i rezultate rada sličnih komisija i drugih vladinih tijela za mladež u drugim državama, neposrednim vezama s tim tijelima ili putem diplomatskih službi, te praćenjem međunarodnih skupova o pitanjima i problemima mladeži i koristi ta iskustva za poticanje razvoja institucionalnih i slobodnih oblika i sadržaja rada i napretka mladeži,
 7. surađuje i usklađuje svoj rad s drugim odgovarajućim komisijama i tijelima pri Vladi,
 8. surađuje neposredno s odgovarajućim ministarstvima i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj na ostvarivanju zadaća iz ove odluke.

III.
Vijeće ima predsjednika, tajnika i 20 članova. Predsjednika i tajnika Vijeća imenuje Vlada, a članove Vijeća imenuju odnosno delegiraju:

 1. Vlada Republike Hrvatske 3 člana
 2. Nacionalni savez mladeži Hrvatske 6 članova
 3. Ministarstvo financija 1 člana
 4. Ministarstvo kulture i prosvjete 1 člana
 5. Ministarstvo obrane 1 člana
 6. Ministarstvo rada i socijalne skrbi 1 člana
 7. Ministarstvo unutarnjih poslova 1 člana
 8. Ministarstvo pravosuđa i uprave 1 člana
 9. Ministarstvo vanjskih poslova 1 člana
 10. Ministarstvo zdravstva 1 člana
 11. Ministarstvo znanosti 1 člana
 12. Hrvatska gospodarska komora 1 člana
 13. Hrvatski olimpijski odbor 1 člana Predsjednik i tajnik Vijeća obnašaju svoje dužnosti u profesionalnom statusu.

IV.
Organizacija i način rada Vijeća uređuje se poslovnikom koji donosi Vijeće.
V.
Početkom svake godine Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka. Vijeće podnosi izvješće o svom radu Vladi, najmanje dva puta godišnje.
VI.
Stručni i administrativni poslovi za Vijeće obavljaju se u stručnim službama Vlade.
Klasa: 320-01/93-01/01 .
Urbroj: 5030114-93-2
Zagreb, 5. ožujka 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti