POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objava dokumenata - odluka o diskontnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91; 73/91 I 29/92) i članka 15. stavka 2. Zakona o kontroli kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizaoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine, donijela je
ODLUKU
o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
I.
Visina naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu (u daljnjem tekstu: proizvodi) utvrđuje se ovisno o vrsti, masi i načinu prijevoza pošiljaka i iznosi:

  1. za vagonske, kamionske, avionske i kontejnerske pošiljke do 10 tona - u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povečava se u dinarskoj protuvrijednosti za 0,5 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate;
  2. za brodske pošiljke do 30 tona - u dinarskoj protuvrijednosti do DEM, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se u dinarskoj protuvrijednosti za 0,5 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

II.
Iznimno od točke I. ove odluke, za konje za klanje i druge kategorije konja, za goveda za klanje uključujući telad i junad za tov i klanje, osim stoke za priplod plaća se naknada u dinarskoj protuvrijednosti 2 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske po grlu na dan ispostave računa za obavljenu kontrolu.
III.
Naknade iz točke I. i II. ove odluke za kontrolu kvalitete proizvoda, koja se obavlja po noći, nedjeljom ili u dane blagdana i neradnih dana, povećavaju se za 100%.
Pod noćnim radom, u smislu stavka 1. ove točke podrazumjeva se rad od 19-6 sati
IV.
Ako uvoznik, odnosno izvoznik dužan je uz zahtjev za kontrolu kvalitete proizvoda nadležnoj inspekciji priložirti dokaz o uplati naknade iz točke I. , II, i III ove odluke.
Naknada iz stavka I. ove točkeprihod je Proračuna Republike Hrvatske, a uplačuje se na račun 30100-840-000-6116 -prihodi republičkih organa uprave i organizacija
Organizacije ovlaštene za obavljanje kontrole proizvodnje pri izvozu, naplatu naknade za kontrolu proizvoda pri izvozu, naplatu naknade za kontrolu proizvoda obavljaju po obavljanoj kontroli
V.
Ako uvoznik, odnosno izvoznik ne pripremi pravodobno proizvode na pregled, a inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, dužan je za njegov izlazak platiti u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dann izlaska na mjesto pregleda po satu čekanja.
Ako se pregled proizvoda obavlja izvan sjedišta inspekcije, uvoznik odnosno izvoznik dužan je na ispostavljeni račun platiti putne troškove
VI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", br. 70/92).
VII.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-03/92-01 / 18
Urbroj : 5030104-93-2
Zagreb, 5. ožujka 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti