POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - novi zakoni - odluka o računanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske je u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici 24. veljače 1993. godine, donio
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92, 2/93-ispravak), u dijelu u kojem je mjesto Turanj određeno da bude u sastavu Općine Sv, Filip i Jakov u XIII. Županiji Zadarsko-Kninskoj (članak 6. XIII. Županija Zadarsko-Kninska, pod 17. Sv. Filip i Jakov),
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama",

Obrazloženje
Mjesna zajednica Turanj podnijela je dana 12. veljače 1993. Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Sud) prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o područjima Županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, u dijelu u kojem je mjesto Turanj određeno da bude u sastavu Općine Sv. Filip i Jakov (dalje u tekstu: Zakon), U prijedlogu se nadalje traži da Sud odgodi održavanje zakazanih ponovnih izbora u Turnju, dok Sabor Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Sabor) ne riješi u kojoj će općini biti mjesto Turanj, odnosno dok ne riješi zahtjev građana mjesta Turanj da to mjesto bude sjedištem općine. Sud je u svezi s ovim prijedlogom, u prethodnom postupku, riješio da se postupak razdvoji i posebno odluci o prijedlogu za odgodu izbora pod brojem U-VII-76/ 1993. (Sud nije ulazio u pitanje pravnih posljedica činjenice da je člankom 90. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92), utvrđeno da danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", br.19/83), dakle, 30. prosinca 1992. godine), U prijedlogu, u dijelu u kojem se traži ocjena Zakona, ne navodi se ni jedna odredba Ustava Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ustav) s kojim bi Zakon, u dijelu u kojem se osporava, bio nesuglasan. U njemu se ističe da mjesto Turanj ima kako povijesne tako i gospodarske razloge da bude sjedište općine, u čiji bi sastav, po predlagaču trebala ući (i) mjesta: Krmčina, Sikovo, Babac, Raštane Gornje i Raštane Donje te Tičevo. Nadalje se navodi, da građani mjesta Turanj ne žele biti u sastavu Općine Sv. Filip i Jakov, a da nema ni logike da tri mjesta koja se nalaze jedno do drugoga: Pakoštane, Biograd na moru i Sv. Filip i Jakov, budu sjedišta triju općina. Prijedlog se ne prihvaća. Prema članku 129. Ustava jedinice lokalne samouprave mogu u skladu sa zakonom, biti općina i kotar ili grad. Njihovo područje određuje se zakonom, pošto se prethodno pribavi mišljenje stanovnika toga područja. U skladu s navedenom odredbom Ustava Sabor je osporenim Zakonom utvrdio područja Županija, gradova i općina u Republici. Zakonu je prethodilo pribavljanje mišljenja stanovnika (tog) područja i time je ispunjena jedina posebna pretpostavka za koju Ustav izričito traži da bude ispunjena prije usvajanja Zakona. Ocjenjujući ustavnost Zakona u dijelu u kojem se osporava Sud ne nalazi da se njime dovodi u pitanje ustavno pravo građana na lokalnu samoupravu i upravu koje im jamći članak 128. stavak 1. Ustava. Sud, međutim, ne ulazi u ocjenu razloga koji su bili odlućujući za Sabor koje će područje (jedinice lokalne samouprave) biti općina, kotar ili grad. jer je to određivanje stvar zakonodavne politike Sabora. Na tu politiku građani mogu utjecati na različite demokratske načine. Jedan od njih je i podnošenjem prijedloga za promjenu područja općine na čijem području imaju prebivalište. Prijedlog može podnijeti najmanje jedna trećina stanovnika naselja za koje se traži izdvajanje iz sastava općine, uz uvjete propisane zakonom. O prijedlogu odlučuje Zastupnički dom Sabora (čl.10. i 11. Zakona), Dok se Zakon ne izmjeni svatko je dužan pridržavati ga se i poštovati pravni poredak Republike (čl. 5. st. 2. Ustava), Objava ovoga rješenja temelji se na članku 20. stavku 1. Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), Slijedom izloženog riješeno je kao u izreci.
Broj: U-I-57/ 1993.
Zagreb, 24. veljače 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti