POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - novi propisi - rezolucija o poticanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednike Hrvatske, na sjednici održanoj 26. veljače 1993. donosi
ODLUKU
o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
Članak 1.
Osnovica osiguranja, za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, osiguranika - radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom, sredstvima u vlasništvu građana, jest plaća iz koje se plaća porez iz plaća iskazana u isplatnoj listi, odnosno osnovica od koje se određuje porez u paušalnoj godišnjoj svoti.
Članak 2.
Osnovica osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za oslguranike iz članka 1. ove odluke, ne može biti manja od najniže osnovne plaće uvećane za 40%. Najviša osnovica osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinshog i invalidskog osiguranja jest najniža osnovica osiguranja utvrđena stavkom 1. ovoga članha uvećana za četiri puta. Najniža osnovna plaća u smislu ove odluke je njezina svota utvrđena osebnim kolektivnim ugovorom, a do njegova zakljućivanja ona koja je utvrđena Općim kolektivnim ugovorom. Osnovice osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja usklađuju se tijekom godine po službenoj dužnosti s porastom najniže osnovne plaće.
Članak 3.
Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici obvezno razvrstavaju, osiguranici kojima se osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđuje prema visini osnovice od koje se određuje porez u paušalnoj godišnjoj svoti, mogu prema osobnom izboru izabrati i sljedeće više osnovice osiguranja:
- najniža osnovica osiguranja uvećana za dva puta
- najniža,osnovica osiguranja uvećana za tri puta
- najniža osnovica osiguranja uvećana za četiri puta. Izabrana viša osnovica ne može se tijekom godine mijenjati već se samo usklađuje na način utvrđen u članku 2. stavku 4. ove odluke.
Članak 4.
Na dan primjene ove odluke prestaje se primjenjivati Odluka o osnovicama osiguranja samostalnih privrednika za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 10/92), Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 140-13/93-01/850
UBroj: 341-99-01 /93
Zagreb, 26. veljače 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti