POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nove stranice - uredba o obvezi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. godine donijela

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

Članak 1.
U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 27/91 i 59/93), mijenja se članak 6. tako da glasi:
"Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Prikupljena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se na sljedeći način:
- 60% turističkoj zajednici mjesta,
- 15% turističkoj zajednici općine,
- 255 Hrvatskoj turističkoj zajednici.
Ukoliko na području općine nema turističke zajednice mjesta, turističkoj zajednici općine pripada 75% sredstava boravišne pristojbe.
U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% sredstava boravišne pristojbe.
Prihodi boravišne pristojbe koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista i promicanje turizma, za redovitu djelatnost, odnosno funkcioniranje turističke zajednice. Visina sredstava za navedene namjene određuje se Statutom turističke zajednice".

Članak 2.
U članku 10. u stavku 1., riječi "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.600 DEM".
Točke 2. mijenja se i glasi:
"boravišnu pristojbu ne uplati u roku 5 dana po isteku svakih 10 dana, u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca, na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine (članak 8. stavak 1. i 3.)."
U stavku 2., riječi "od 5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 500 DEM".
U stavku 4., riječi "od 5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 500 DEM".

Članak 3.
Iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:
"Članak 10a.
Iznosi novčanih kazni iz članka 10. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne".

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe neće se primjenjivati članak 27. Zakone o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 26/93)

Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-04/93-01/01
Urbroj: 5030112-93-4
Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti