POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nove pravne cjeline - zaključak vlade republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. godine donijela

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Članak 1.
U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 61/91), u članku 19. stavak 3., alineje 1, 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"- 60% turističkoj zajednici mjesta,
- 15% turističkoj zajednici općine,
- 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici."
U stavku 4., riječi "85%" zamjenjuju se riječima "75%".
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% od sredstava članarine."
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.
U članku 22. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Akontacija članarine koja se plaća mjesečno, povećava se za visinu eskontne stope Narodne banke Hrvatske, propisane za mjesec za koji se plaća akontacija."

Članak 3.
U članku 25. stavku 1. riječi "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuje se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".
U stavku 2. riječi "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

Članak 4.
Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi:
"Članak 25a.
Iznosi novčanih kazni iz članka 25. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan naplate kazne."

Članak 5.
U svim odredbama ovoga Zakona u kojima se navode riječi "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske", u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Zavod za platni promet".

Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-05/93-01/04
Urbroj: 5030112-93-1
Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti