POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nove pravne cjeline - ispravak zakona sud ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1993. godine donijela

ODLUKA
o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća posebna pristojba

I.
Posebna pristojba iz članka 1. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih proizvoda plaća se pri uvozu slijedećih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda:

_ ______________________________
Tar.br. Tar.
Carin. oznaka Imenovanje robe
tarife Car.tar.
_ ______________________________
1 2 3
_ ______________________________
01.02 Žive životinje,vrsta goveda:
0102.90 -Ostalo:
0102.904 - - -junad za tov
(od 200do 280kg)
0102.905 - - -junad utovljena više
od 280 do 450kg
0102.906 - - -junad,ostala
0102.907 - - -teIad
0102.909 - - -ostalo
01.03 Svinje,žive: ex.kompenzirane četvrtine
0103.9 -Ostalo: ex.prednje četvrtine
0103.91 --mase manje od 50 kg ex.stražnje četvrtine
0103.912 ---mesnate za klanje 0202203 - -goveđi
0103.913 - -masne za klanje ex.kompenzirane četvrtine
0103.919 -- - -ostalo ex.prednje četvrtine
0103.92 --mase 50kg ili više: ex. stražnje četvrtine
0103.922 ---mesnate za klanje 0202.209 - -ostalo
0103.923 ---masne za klanje 0202.303 -Bez kostiju:
0103.929 - -ostalo 0202.301 - teleće
' 0202.30 - juneće :
01.05 Domaća perad živa(kokoši,patke, ex.kompenzirane četvrtine
guske,pure i biserke): ex.prednje četvrtine
0105.1 Mase do 185g:
ex.stražnje četvrtine
01 05.11 - - -pilići : 0202.303 - - -goveđe :
0105.119 - - - -ostali ex.kompenzirane četvrtine
ex.teške linije za tov
ex.lake linije za uzgoj ex.prednje četvrtine
ex.stražnje četvrtine
0105.9 - Ostalo 0202.309 - - -ostalo
0105.9 - kokoši
0105.919 - - ostale 02.03 Svinjsko meso,svježe
ex pilenke 18-tj.(LL) rashladeno ili smrznuto
ex brojleri (TL) 0203.1 -Svježe ili rashlađeno:
ex izlučene kokoši (TL) 0203.11 --trupovi i polovice
ex.izlučene kokoši (LL) ex.oguljena,obezmašćena
polovica
0105.99 - - -ostalo: ex.polovica EU obrade
0105.999 - - - ostala ex pure tovne 0203.12 - -butovi,lopatice i komadi
02.01 Goveđe meso,svježe od njih s kostima
ili rashlađeno: ex.lopatice i vrat bez
0201.10 - - -Trupovi i polovice masnoće svježe
0201.101 - - - -teleći ex.lopatice s masnoćom
0201.102 - - - -juneći i kožom,svježe
0201.103 - - - -goveđi 0203.19 - -ostalo
0201.109 - - - -ostali ex.but,kare bez masnoće,svježe
0201.20 --Ostali komadi s kostima: ex.but,kare s kožom i
0201.201 - - -teleći masnoćom,svježe
0201.202 - - -juneći : 0203.2 - Smrznuto :
ex.kompenzirane četvrtine 0203.21 - - -trupovi i polovice
ex prednje četvrtine 0203.22 - - -butovi,lopatice i
ex.stražnje četvrtine komadi od njih,s kostima
0201.203 - - - goveđi : ex.but
ex.kompenzirane četvrtine ex.lopatice s masnoćom
i kožom
ex.prednje četvrtine 0203.29 - - -ostalo
ex.stražnje četvrtine ex.slanina trbušna
0201.209 - - - ostalo ex.svinjski odresci
0201.30 --Bez kostiju: I i II kategorije
0201.301 - - - teleće ex.but,kare bez masnoće
0201.302 - - - juneće: ex.but kare s kožom i
masnoćom
ex.kompenzirane četvrtine 02.07 Meso peradi i jestivi otpaci
ex prednje četvrtine peradi iz tar br.01.05,
ex.stražnje četvrtine svježi,rashlađeni ili
0201.303 -- -goveđe : smrznuti :
ex.kompenzirane četvrtine 0207.10 --Perad neisječena u
komade,svježa ili
ex.prednje četvrtine rashlađena
ex.stražnje četvrtine ex. brojleri
0201.309 - - - ostalo ex.kokoši
02.02 Goveđe meso,smrznuto: ex.pure
0202.10 - -Trupovi i polovice: 0207. --Perad,neisječena u
0202.101 - - -teleći komade i smrznuta:
0202.102 - - -juneći 0207.21 - -kokoši,domaće
0202.103 - - -goveđi 0207.22 - -pure
0202.109 - - -ostalo 0207.23 - -patke
0202.20 -Ostali komadi s kostima 0207.3 -Perad isječena u
komade i otpaci
0202.201 - - -teleći uključujući jetru,svježi
0202.202 - - -juneći: ili rashlađeni :
207.39 - -Ostalo
ex brojleri
ex. pure

0207.4 - Perad isječena u komade, osim jetre, smrznuti:
0207.41 - -od domaćih kokoši
ex brojleri
0207.42 - -od pura

02.10 Meso i jestivi mesni drugi klaonični
proizvodi, soljeni u salamuri, sušeni ili dimljeni, jestivo brašno i prah
od mesa ili od drugih klaoničnih proizvoda:
0210.1 -Svinjsko meso:
0210.11 - -butovi, lopatice i drugi komadi od njih s kostima
0210.12 - -potrbušine i komadi od njih 0210.19
0210.19 - -ostalo
04.01 Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih tvari
za zaslađivanje:
0401.20 -S udjelom masti od 1% do 6% o masi ex. pasterizirano mlijeko 3,2
m/m
ex. sterilizirano mlijeko

04.02 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s udjelom dodanog šećera ili drugih
tvari za zaslađivanje:
0402.10 -U prahu, granulama i drugim krutim oblicima, s udjelom masti do
1,5% po masi
0402.2 -U prahu, granulama i drugim krutim oblicima, s udjelom masti više
od 1,5% po masi:
0402.21 --bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje

04.03 Mlačnica, kiselo mlijeko, vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili
zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s
udjelom dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje, aromatizirani
ili dodanim voćem ili kakaom:
0403.10 -jogurt
0403.90 -ostalo
ex. vrhnje iznad 12% masti
04.05 0405.00 Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni
od mlijeka:
0405.001 - - -svježi maslac
04.06 Sir i urda:
0406.10 -Svježi sir (uključujući sir do surutke) nefermentirani i urda:
0406.101 - - -svježi sir, nefermentirani
0406.30 --sir topljeni, osim struganog ili u
prahu
0406.90 --Sir ostali:
ex. polutvrdi
ex. tvrdi
04.07 0407.00 Jaja od peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana
0407.002 - - -kokošja jaja za priplod
ex. TL
ex. LL
0407.005 - - -kokošja jaja konzumna
04.08 Jaja peradi i ptičja jaja bez Ijuske i
žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u
vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili
na drugi način konzervirani,s
udjelom ili bez udjela šećera ili
drugih tvari za zasladivanje
0408.9 --ostalo:
0408.91 - - sušeno
ex.jaja u prahu
0408.99 - -ostalo
ex.melanž smrznuti
04.09 0409.00 Prirodni med :
0409.001 - - - -u pakovanju od 25 kg
0409.009 - - - -u ostalim pakovanjima
07.01 Krumpir,svježi ili rashladeni
0701.90 -- ostali
07.09 Ostalo povrće,svježe ili rashlađeno
0709.90 -ostalo - maslina
08.05 Agrumi,svježi ili suhi:
0805.20 --mandarine (uključujući tangirske
sadsumad mandarine) hibridi
agruma (klementina,viking i sl. )
08.08 Jabuke, kruške i dunje, svježe
0808.10 --jabuke
10.01 Pšenica i suražica:
1001.90 --Ostalo:
1001.901 - - -sjemenska pšenica
1001.902 - - -ostala pšenica
10.03 1003.00 Ječam :
1003.002 - -pivarski
1003.003 - -za stočnu hranu
10.05 Kukuruz:
1005.90 --Ostali
1005.901 - - -bijeli
1005.902 - - -žuti
11.01 1101.00 Brašno od pšenice ili suražice:
1101.001 - -pšenično
11.02 Brašno od žitarica,osim pšenice ili
suražice:
1102.20 -Kukuruzno brašno
11.03 Prekrupa od žitarica,krupica i pelete:
1103.11 --pšenična
1103.13 --kukuruza
11.07 Slad,prženi ili neprženi:
1107.10 --Neprženi
12.01 1201.00 Soja u zrnu,uključujući i lomljenu ili
drobljenu
12.05 1205.00 Sjeme uljane repice,uključujući
lomljeno ili drobljeno
12.06 1206.00 Suncokretovo sjeme,uključujući
lomljeno ili drobljeno
15.01 1501.00 Masti i ostale masti od svinja i peradi
dobivene topljenjem,prešanjem ili
solventnom ekstrakcijom :
1501.002 - - - -jestiva svinjska mast
15.07 Sojino ulje i njegove frakcije,
pročišćeni ili neproćišćeni,ali
kemijski nemodificirani:
1507.10 --Sirovo ulje,uključujući degumirano
(bez smole)
1507.90 --ostalo
ex.rafinirano ulje
15.09 Maslinovo ulje (dobiveno mehaničkim
postupkom) i njegove frakcije,
pročišćeni ili nepročišćeni ali kemijski
nemodificirani :
1509.10 -Iz prvog prešanja
1509.90 -0stalo
15.10 1510.00 -Ostala ulja dobivena isključivo od
masline solventnom ekstrakcijom i
njihove frakcije,pročišćeni ili
nepročišćeni,ali kemijski
nemodificirani,uključujući mješavine
tih ulja ili frakcija s uljima ili
frakcijama iz tar.br 15.09
15.12 -Ulje od sjemena suncokreta,
šafranike i pamuka te njihove
frakcije,pročišćeni ili nepročišćeni,
ali kemijski nemodificirani:
1512.1 -Ulje od suncokreta i šafranike i
njihove frakcije:
1512.11 - - sirovo ulje
1512.19 - -ostalo
ex.rafinirano ulje
ex.ambalažirano rafinirano
15.14 Ulje od repice ili ulje od slačice i
njihove frakcije,rafinirani ili
nerafinirani,ali kemijski
nemodificirani:
1514.10 -Sirovo ulje:
1514.101 - - -od repice
1514.90 -0stalo :
1514.901 - - -od repice
ex.rafinirano ulje
15.17 Margarin,mješavine ili preparati od
masti ili ulja životinjskog ili biljnog
porijekla ili od frakcija različitih
masti ili ulja iz ove glave prikladni za
jelo,osim jestivih masti ili ulja i
njihovih frakcija iz tar.br.15.16:
1517.10 --Margarin,isključujući tekući
margarin
ex.stolni
ex.mazivi
1517.90 -ostalo
ex.miješano jestivo ulje
rafinirano
16.01 1601.00 Kobasice i slični proizvodi od mesa,
drugih klaoničnih jestivih proizvoda
ili od krvi,složeni prehrambeni
proizvodi na bazi tih proizvoda:
1601.001 - - -trajni
1601.002 - - -polutrajni
1601.009 - - - ostalo
16.02 Ostali pripremljeni ili konzervirani
proizvodi od mesa,drugih klaoničnih
proizvoda ili od krvi:
1602.10 - Homogenizirani proizvodi
1602.20 -Od jetre bilo koje životinje
1602.3 -od peradi iz tar.br.01.05:
1602.31 - - -pureći:
ex.trajni
ex.polutrajni
ex.opareni
1602.39 - - -ostalo:
ex.pileći polutrajni
ex.pileći opareni
1602.4 -Svinjski:
1602.41 - -šunke i udresci šunki
1602.42 - -lopatice i odresci lopatica
1602.49 - -ostalo,uključujući mješavine
1602.50 -Goveđi
1602.90 -0stalo,uključujući prerađevine od
krvi bilo kojih životinja
17.01 Šećer od šećerne trske i šećerne repe
i kemijski čista saharoza u krutom
stanju:
1701.99 -ostalo:
1701.991 ---šećer od šećerne trske,
rafinirani
1701.992 --Šećer od šećerne repe;
rafinirani
18.06 Čokolada i ostali prehrambeni
proizvodi koji sadrže kakao:
1806.3 -Ostalo u pločama ili šipkama:
1806.31 --punjeni
1806.32 --nepunjeni
1806.90 -0stalo
19.02 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim
tvarima) ili drugačije pripremljena, kao što su špageti,
makaroni,rezanci, lazanji, njoki, ravijoji, kanoloni, kuskus,
pripremljeni ili nepripremljeni:
1902.1 -Tjestenina netkuhana i nepunjena niti drugačije pripremljena:
1902.11 - -s dodatkom jaja
1902.19 - -ostala
22.03 2203.00 Pivo dobiveno od slada
22.04 Vino od svježeg grožda uključujući
pojačana vina,mošt od grožđa osim
mošta iz tar.br.20.09:
2204.2 -Ostala vina,mošt od grožda s
fermentacijom zaustavljenom
dodavanjem alkohola:
2204.21 --u posudama do 2 litre
2204.211 - - -stolno vino
2204.212 ---kvalitetno vino
2204.219 - - -dezertno vino
2204.29 --0stalo:
2204.291 - - -stolno vino
2204.292 ---kvalitetno vino:
ex bijelo
2204.299 - - - ostalo
23.04 2304.00 Uljane pogače i ostali kruti ostaci
dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje,
nemljeveni,mljeveni ili peletizirani:
2304.001 - - - sojini
2304.009 - - - ostalo
23.06 Uljane pogače i ostali kruti ostaci
dobiveni ekstrakcijom biljnih masti ili
ulja,osim onih iz tar.br.23.04 i 23.05,
nemljeveni,mljeveni ili peletizirani:
2306.30 -od suncokretovog sjemena
2306.40 -od sjemena uljane repice
24.01 Duhan sirovi,ili neprerađeni:
duhanski otpaci:
2401.10 -Duhan,neižiljeni
2401.20 -Duhan,djelomično ili potpuno
ižiljen
2401.30 - Duhanski otpaci

35.02 Ablumini, album inati i ostali albuminoski derivati:
3502.10 -albumin od jaja
ex. bjelanjak u prahu
ex. bjelanjak smrznuti
_ _________________________


II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća posebna pristojba ("Narodne novine", broj 53/91).

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 412-01/93-01/07
Urbroj : 5030105-93-1
Zagreb, 30. prosinca 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti