POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nove objave - rješenje o ponovnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. godine donijela

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92 i 25/93) u članku 19., točka 20. mijenja se i glasi:
"20. organskog i mineralnog gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, sirovina i proizvoda koji služe za proizvodnju stočne hrane i proizvoda za prehranu stoke, peradi, kunića i riba, krmnog, te sjemenskog i sadnog materijala;".
U istom članku iza točke 29. dodaje se nova točka 30., koja glasi:
"30. agregata za proizvodnju električne energije."

Članak 2.
U članku 23. u stavku 1. u točki 1., u zadnjem redu iza riječi "drugih banaka" stavlja se zarez i dodaju riječi "kao i kredita koje daju banke i druge štedno kreditne organizacije pravnim i fizičkim osobama na ratom zahvaćenom području."
U točki 1. dodaje se stavak 2., koji glasi:
"Pod ratom zahvaćenim područjem razumijeva se područje prema Uredbi o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere (Narodne novine, broj 44/92, 54/92, 70/92 i 6/93)."
U istom članku iza točke 13. dodaje se nova točka 14., koja glasi:
"14. na usluge što ih pravne i fizičke osobe obavljaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim dužnosnicima, pod uvjetima iz članaka 9. i 19. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona."

Članak 3.
U članku 26. stavku 3. alineja 4. mijenja se i glasi:
"- kod obavljanja bankarskih, kreditnih i burzovnih usluga, ostvareni prihod po osnovi kamate, provizije i druge naknade za obavljene poslove."

Članak 4.
U članku 32. u stavku 2., brojka "60" zamjenjuje se brojkom "30"

Članak 5.
U Tarifi poreza na promet, u glavi Porez na promet proizvoda, u Tar. broju 2. u točki 1) u alineji 2., iza riječi "BMB-95", dodaju se riječi "i BMB-91".
U Tar. broju 6. u stavku 2. u točki 1. u drugom redu iza riječi "veziva (cement i vapno)" dodaju se riječi "svježi beton", a preostali dio teksta ostaje nepromijenjen.
U Tar. broju 8. u stavku 1. u točki 1), alineja 5. mijenja se i glasi:
"- toaletnoga sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, sapuna, krema i pjena za brijanje, pasta, praška i četkica za zube, losiona za usta, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnoga papira i toaletnih papirnatih ručnika;".
U Tarifi poreza na promet usluga, u Tar. broju 1., uvodna rečenica mijenja se i glasi:
"Na promet svih usluga, osim onih koje su predviđene u drugim tarifnim brojevima ove Tarife ili za koje je ovim zakonom predviđeno porezno oslobođenje, porez na promet usluga plaća se po stopi od 10%."

Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/93-01/03
Urbroj: 5030105-93-61
Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti