POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nove objave - odluka o utvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka i stavka 2. Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu ("Narodne notvine" broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odžanoj 30. prosinca 1993. godine donijela

ODLUKU
o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1994. godini

I.
Na robu koja se uvozi, unosi ili prima (u daljnjem tekstu:uvozi) u carinsko područje Republike Hrvatske plaća se posebna pristojba na uvezenu robu u visini 10%, od carinske osnovice.
Iznimno na robu koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama, posebna pristojba na uvezenu robu plaća se od prodajne cijene te robe u tim prodavuonicama i to:
a) 30% - cigarete;
b) 20% - pića (alkoholna, bezalkoholna),
- kozmetički i parfumerijski proizvodi,
- sitni proizvodi (satovi, upaljači),
- odjevni predmeti, tekstil,
- bižuterija,
- tehnička roba,
- pribor za plažu i slično;
c) 10%- artikli za snabdijevanje nautičara,
- oprema za motorne jahte i jedrilice,
- konopi,
- motorna ulja i drugi preparati za održavanje brodova,
- rezezrvni dijelovi (Volvo, Mercury..),
- nautička odijela i obuća,
- pribor za ribolov i podvodne aktivnosti,
- brodski instrumenti
- sitna tehnika (12V i baterije),
- foto-oprema i filmovi,
- nautičke karte i vodiči,
- vanbrodski i ugradbeni motori;
d) 15%- ostala roba.
Potanje upute za obračun i potrebnu dokumentaciju, kao i način kontrole plaćanja posebne pristojbe na uvezenu robu propisuje direktor Carinske uprave Repubiike Hrvatske.

II.
Na uvoz robe koja je oslobođena od plaćanja carine po odredbama članka 24. do 29. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/9l, 33/92, 26/93 i 106/93), te na uvoz robe prema članku 54. Carinskog zakona, ne naplaćuje se posebna pristojba nauvezenu robu.
Iznimno, pri uvozu sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se koriste u proizvodnji roba za izvoz (carinski kontingent), osim sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala za brodogradnju, posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi od 2%.

III.
Posebna pristojba na uvezenu robu ne plaća se:

 1. na uvoz robe na koju se po međunarodnim ugovorima ne plaća carina;
 2. na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršenjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1994. godini - na osnovi potvrde Ministarstva financija izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva gospodarstva;
 3. na uvoz sirovina i reprodukcijskog materijala koji se ne proizvode u zemlji, a služe za proizvodnju dijalizatora;
 4. na uvoz i zakup zrakoplova iz tarifnog broja 88.02 Cainske tarife;
 5. na uvoz i zakup brodova za prijevoz robe, brodova za prijevoz putnika i robe, te tankera svih vrsta i ribarskih brodova iz tar. broja 89.01 i 89.02 Carinske tarife.


IV.
Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 4% na uvoz sljedećih roba:

 1. na uvoz živih životinja za priplod iz tarifnog broja O1.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06, Carinske tarife, koje se uvoze na temelju odgovarajućih certifikata o rodoslovlju i potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;
 2. na uvoz mlijeka za preradu u konzumno mlijeko i ambalaže za mlijeko, iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
 3. 0401.20 -Mlijeko s udjelom masti više od 1% do 6% po masi
 4. - - -ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi
 5. 0402.91 - - --bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno mlijeko)
 6. 4805.22 -Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem
 7. -ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2, a manje od 225 g/m2
 8. 4810.291 - - --papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu
 9. 4819.50 - - - -ostali kontejneri za pakiranje (pure pak)
 10. 4823.19 - - - ostali
 11. na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
 12. 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili drobljenu
 13. Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od Ijuskara, mekušaca iIi ostalih vodenih beskralješnjaka neprikladnih za ljudsku hranu;
 14. -Brašno, prah i pelete od ribe ili Ijuskara, mekušaca ili vodenih beskralješnjaka
 15. Uljane pogaće i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni, ili peletizirani:
 16. - - - sojini
 17. Proizvodi koji se upotrebljavaju za životinjsku hranu:
 18. - - - kompletne krmne smjese i superkoncentrati za prehranu peradi, ribe i stoke
 19. Otpaci i ostaci od željeza ili čelika; Otpadni ingoti, slabovi i dr. od željeza ili čelika, za pretapanje
 20. Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicma (isključujući željezo iz tar. broja 72.03)
 21. Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika
 22. Toplo valjani plosnuti proizvodi od žeIjeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni
 23. Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladno valjani (hladno reducirani), neplatirani i neprevučeni.


V.
Posebna pristojba na uvezenu robu po stopi 2% plaća se na robu koju hrvatski i strani državljani nose uza se prilikom dolaska iz inozemstva ili ju prime iz inozemstva, koja se carini primjenom jedinstvene carinske stope (članak 53. stavak 2. Carinskog zakona).

VI.
Carinska uprava Republike Hrvatske vodi evidenciju o robi koja se na temelju ove Odluke uvozi iz plaćanje posebne pristojbe na uvezenu robu i o svotama koje bi se platile da nisu korištene povlastice utvrđene ovom Odlukom.
Na osnovi evidencije iz stavka 1. ove točke Carinska uprava Republike Hrvatske Ministarstvu financija tromjesečno dostavlja svodno izvješće s podacima o naplaćenoj posebnoj pristojbi za uvezenu robu, te opsegu i strukturi ostvarenih povlastica na plaćanje posebne pristojbe na uvezenu robu.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa : 412-01/93-01/12
Urbroj : 5030105-93-21
Zagreb, 30. prosinca 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti