POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - normativi - izmjene i dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67.1. točka 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 22. prosinca 1993. godine, donio je

ODLUKU
o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole

I.
Radi obavljanja devizne dokumentarne kontrole izvoza i uvoza robe i određenih usluga domaće pravne osobe dužne su Narodnoj banci Hrvatske dostavljati isprave, dokumentaciju i podatke na način i u roku propisanim ovom odlukom.

II.
Narodna banka Hrvatske obavlja deviznu dokumentarnu kontrolu:

  1. izvoza i uvoza robe;
  2. izvoza i uvoza određenih usluga i to:

a) izvođenja investicijskih radova u inozemstvu;
b) poslova reexporta;
c) izvoza i uvoza opreme u zakup;
d) oplemenjivanje robe i popravka robe;
e) montaže izvezene odnosno uvezene robe.

III.
Domaće pravne osobe koje obavljaju vanjskotrgovinski promet iz točke II. dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske:

  1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar vanjskotrgovinske djelatnosti koji izdaje nadležni sud, izmjene i dopune rješenja o upisu i rješenja o brisanju iz sudskog registra u roku od 30 dana od dana upisa odnosno brisanja iz sudskog registra;
  2. fakture po poslovima usluga iz točke II pod 2. (osim po poslovima izvođenja investicijskih radova u inozemstvu i oplemenjivanja robe), do 15. u tekućem mjesecu za protekli mjesec;
  3. po poslovima izvođenja investicijskih radova u inozemstvu podnosi se pregled privremenih situacija šestomjesečno i to do 31. srpnja tekuće godine za prvo polugodište, a do 31. siječnja iduće godine za drugo polugodište prethodne godine.

U pregled se unose svi podaci: naziv nosioca posla, broj pod kojim je ugovor zaveden u evidenciji domaće pravne osobe-nosioca posla, vrijednost naplaćenog avansa u valuti, broj situacije i datum ovjere situacije, vrijednost situacije u valuti, datum obavljene naplate, vrijednost naplate, odbici (avans, garantni depozit i dr.).
Nakon završetka investicijskih radova domaće pravne osobe dužne su na temelju podataka iz knjigovodstva podnositi obračun obavljenih radova po svakom sklopljenom ugovoru u roku od 60 dana od dana završetka tih radova.
U obračun se unose podaci o realizaciji ugovora (vrijednost obavljenih radova, izvanredni prihod, izvanredni rashod i ukupna naplata), podaci o troškovima (u zemlji i u inozemstvu), rezultat poslovanja (dobit - gubitak).
Osim obračuna domaće pravne osobe dužne su po završetku investicijskih radova u inozemstvu pružiti dokaz o prijenosu deviza s računa kod inozemnih banaka ra račune domaćih banaka;
4. po poslovima reexporta podnosi se obračun o obavljenom poslu;
5. dokument ovlaštene banke o obavljenoj naplati koji se upotrebljava u platnom prometu s inozemstvom u koji se unose podaci: broj i datum ugovora, šifra vrste posla, broj i datum izvozne carinske deklaracije i razlike.
Ako se naplata odnosi na više ugovora i izvoznih carinskih deklaracija domaće pravne osobe, uz dokument ovlaštene banke, podnose Pregled priljeva deviza prema podacima iz obrasca koji je sastavni dio ove odluke.
Po poslovima po kojima se izvoz robe i usluga naplaćuje uvozom robe i usluga domaće pravne osobe u preglede priljeva deviza unose podatke o ocarinjenoj robi odnosno obavljenoj usluzi.
Dokument o obavljenoj naplati odnosno pregled priljeva deviza podnosi se petnaestodnevno;
6. dokument o pravdanju razlike u vrijednosti nastale u poslovanju s inozemstvom u roku od 60 dana od dana izvoza robe odnosno obavljene određene usluge;
7. prijevod ugovora sa stranom osobom i fotokopiju rješenja o upisu u poseban registar kod ministarstva nadležnog za gospodarske odnose s inozemstvom po poslovima izvođenja investicijskih radova u inozemstvu i poslovima dugoročne proizvodne kooperacije u roku 30 dana od upisa u registar;
8. specifikaciju o obavljenom izvozu preko poštanskih pošiljaka, knjiga, časopisa i drugih publikacija, jedanput mjesečno, a najkasnije do posljednjeg dana u tekućem mjesecu za sve primljene odnosno izdane fakture u proteklom mjesecu:
9. ovjeren prijepis sklopljenog ugovora o izvozu i uvozu električne energije i o uvozu plina u roku od 30 dana od dana kada je ugovor sklopljen.

IV.
Na temelju podataka iz carinskih deklaracija dobivenih od Carinske uprave Republike Hrvatske preko Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, dokumenata o naplatama i plaćanjima prema inozemstvu, te faktura i drugih isprava, Narodna banka Hrvatske obavlja deviznu dokumentarnu kontrolu izvoza i uvoza robe i određenih usluga.

V.
Domaće pravne osobe koje obavljaju vanjskotrgovinski promet dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske izvješća o stanju potraživanja po ostvarenom izvozu robe i usluga do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.
Uputu za provedbu točke V. donosi guverner Narodne banke Hrvatske.

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Obr. 202/93.
Zagreb, 22. prosinca 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti