POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nn - pravilnik o redu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 57. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 22. prosinca 1993. godine donio je
ODLUKU
o općim uvjetima za davanje odobrenja domaćoj osobi da drži devize na računu u inozemstvu
I.
Narodna banka Hrvatske može domaćoj pravnoj osobi odobriti držanje deviza na računima kod banaka u inozemstvu uz uvjete utvrđene ovom Odlukom.
II.
Odobrenje iz ove Odluke može se dati za izvođenje investicijskih radova u inozemstvu, do 20% od vrijednosti ugovorenog posla i to:
a) za avans primljen od stranog partnera, ako je to neophodno za izvođenje investicijskih radova u inozemstvu, za inozemni kredit dobiven za financiranje tog posla uz dostavu fotokopije ugovora o izvođenju investicijskih radova ili fotokopije ugovora o kreditu;
b) za potrebe opskrbe i održavanja poslovne jedinice u inozemstvu - gradilišta preko koje se izvode radovi i to za troškove:
osiguranja smještaja, prehrane i boravka radnika, plaća, poreza i osiguranja i za druge tekuće troškove u visini prosječnih jednomjesečnih troškova za te namjene, uz podnošenje predračuna.
III.
Domaće pravne osobe, kojima je Narodna banka Hrvatske odobrila naplatu potraživanja iz inozemstva u lokalnoj netransferabilnoj valuti mogu tu lokalnu valutu držati na računima kod banaka u inozemstvu.
IV.
Domaće pravne osobe mogu dobiti odobrenje za držanje deviza na računima u inozemstvu radi davanja kaucije ili polaganja depozita za kvalitetno i pravovremeno izvršenje određenih poslova, ako strani partner to uvjetuje ili propis određene zemlje na to obvezuje uz podnošenje foto kopije jednog od slijedećih dokaza: ugovora, zahtjeva stranog partnera, prijevoda propisa strane zemlje i uvjeta iz raspisane licitacije.
V.
Odobrenje za držanje deviza u inozemstvu prema ovoj odluci može se dati i radi: plaćanja troškova predstavništva i poslovnih jedinica u inozemstvu, plaćanja troškova domaćih pravnih osoba koje pružaju usluge u medunarodnom robnom i putničkom prometu, plaćanja troškova domaćih pravnih osoba koje se bave poslovima osiguranja imovine i osoba. Odobrenje iz ove točke se izdaje do visine prosječnih mjesečnih troškova prethodne godine utvrđenih na temelju knjigovodstvenih podataka.
VI.
Ako je s određenom zemljom sklopljen platni sporazum o plaćanju u domicilnoj valuti koja se ne može transferirati u inozemstvo, domaće pravne osobe mogu tu naplaćenu valutu držati na računima kod banaka u tim zemljama po odobrenju Narodne banke Hrvatske.
VII.
Odobrenje iz ove odluke izdaje se temeljem zahtjeva domaće pravne osobe, najduže za jednu godinu uz mogućnost produženja, ako poslovanje u inozemstvo to zahtijeva. Iznimno, za namjene iz točke IV. ove odluke odobrenje se može dati i za duže razdoblje od jedne godine, a najduže dok traje obveza iz ugovora. Zahtjev za držanje deviza u inozemstvu treba sadržavati osnov, iznos i vrstu deviza za koju se traži odobrenje, naziv zemlje i inozemne banke kod koje će se otvoriti račun Uz zahtjev se prilaže i mišljenje domaće ovlaštene banke o bonitetu strane banke, te dokumentacija i podaci propisani ovom odlukom.
VIII.
Odobrenja za držanje deviza u inozemstvu izdana do dana stupanja na snagu ove odluke vrijede do isteka roka naznačenog u rješenju Narodne banke Hrvatske.
IX.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O.br. 201/93
Zagreb, 22. prosinca 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti