POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - natuknice - uredba o preoblikovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 47. stavak 4. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 22. prosinca 1993. godine donio je

ODLUKU
o uvjetima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

I.
Narodna banka Hrvatske može domaćoj pravnoj osobi jednokratno produžiti rok naplate iz članka 47. stavka 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, najviše za 60 dana.

II.
Odobrenje iz točke I. ove odluke Narodna bareka Hrvatske može dati u ovim slučajevima:

 1. ako je nakon izvoza robe i usluga u zemlji kupca nastalo ratno stanje, državni udar, elementarna nepogoda (potres, poplava, požar) ili štrajk ili drugi slučaj više sile;
 2. ako je roba nestala ili je oštećena na putu pa je zbog toga podnesen zahtjev za naknadu štete;
 3. ako postoji neslaganje između kupca i prodavaoca u vezi s utvrđivanjem konačne cijene robe ili usluga zbog toga što je ugovorom predviđena privremena cijena robe (kotacija, uz analizu uzoraka i dr.);
 4. ako je kupac stavio primjedbe na kvalitetu ili kvantitetu isporučene robe;
 5. ako je prodavalac izvezenu robu usmjerio na drugog kupca;
 6. ako je strani kupac robe ili usluga poslao ispravu o uplati u inozemnoj banci ili je poslan ček na naplatu;
 7. ako se izvozi papir, karton, elektromotori, strojevi, rezervni dijelovi za motorna vozila i finalni proizvodi od drveta, što se dokazuje izvozno carinskom deklaracijom;
 8. ako se radi o naplati aerodromskih usluga, usluga u pomorskom, riječnom, cestovnom prometu, turističkim uslugama i naplati po osnovi osiguranja, što se dokazuje fakturom odnosno drugom ispravom;
 9. ako se radi o izvozu usluga manjih vrijednosti koje strana agencija plaća zbrojno.


III.
Narodna banka Hrvatske može domaćoj pravnoj osobi jednokratno odobriti produženje roka naplate do izvršenja odluke odnosno presude po pokrenutom postupku prisilne nagodbe strane osobe ili stečajnog postupka ili arbitražnog spora ili spora pred nadležnim sudom.

IV.
Narodna banka Hrvatska može domaćim pravnim osobama jednokratno odobriti produženje roka naplate po izvozu robe i usluga na kredit najviše do 60 dana.

V.
Iznimno od uvjeta iz točke II. ove odluke Narodna banka Hrvatske može jednokratno produžiti rok naplate po osnovi izvođenja investicijskih radova u inozemstvu i po osnovi izvoza pomorskih usluga, najviše do 120 dana, uz uvjet da se radi o naplati po poslovima sklopljenim uz gotovinsko plaćanje.
Ako je u određenim zemljama propisano da se od fakturirane realizacije po osnovi izvođenja investicijskih radova u inozemstu određen dio naplate mora izdvojiti na račune državnih fondova na ime garantnog pologa, odobrenje za produženje roka za taj dio zadržane nenaplaćene realizacije, može se dati do roka povrata zadržanih sredstava.

VI.
Ako međudržavnim ugovorom Republika Hrvatska prihvati reprogramiranje dugova određene zemlje, rok od 60 dana produžava se do roka utvrđenog ugovorom o reprogramiranju.

VII.
Narodna banka Hrvatske može jednokratno produžiti rok naplate izvežene robe i usluga do 60 dana ako je riječ o naplati po osnovi:

 1. obavljenih usluga koje ne premašuju svotu od 800.000.- HRD.
 2. zastupničke provizije, agentske provizije i dilerske provizije koje ne premašuju svotu od 400.000.- HRD.
 3. izvoza uzoraka koji se naplaćuju, čije vrijednosti ne premašuju 400.000.- HRD.
 4. izvoza filatelističkih maraka fizičkim osobama koje se šalju u inozemstvo kao pismovne pošiljke čija vrijednost ne premašuje svotu od 200.000.- HRD.


VIII.
Ako su sklopljenim ugovorom o izvozu opreme ili o izvozu opreme s uslugom montaže ugovoreni i garantni rokovi i depoziti kao pokriće za ispravnost isporučene opreme, naplata garantnog depozita može se produžiti do roka koji je predviđen ugovorom s inozemnim kupcem.
Ako se u okviru sklopljenog ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu izvozi oprema i materijal koji se ugrađuju u objekte u inozemstvu rok naplate teče od ovjere situacije.

IX.
Naplatu po poslovima dugoročne proizvodne kooperacije s inozemstvom po kojima je ugovorena naplata i plaćanje preko kontokorentnog računa domaće osobe mogu bez odobrenja za produženje rokova naplate obavljati u skladu s propisima kojima je regulirano plaćanje na temelju ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji.

X.
Ako je od izvoznog carinjenja robe do izlaska robe preko granice protekao rok koji je duži od 7 dana, Narodna banka Hrvatske može rok iz točke I. ove odluke produžiti za onoliko dana za koliko je rok od izvoznog carinjenja do izlaska robe preko granice duži od sedam dana.

XI.
Naplata po posIovima međunarodnog željezničkog prometa, međunarodnog pomorskog prometa i međunarodnog riječnog prometa, zajednice pošta, telegrafa i telefona, zračnog transporta, korištenja uređaja i usluga kontrole letenja i radio-televizije sa stranim poštanskim, telegrafskim i telefonskim upravama i radio difuznim organizacijama (po obračunima korištenja tonskih linija i video linija) i ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, može se obavljati bez odobrenja za produženje rokova naplate - do rokova tih ugovora i konvencija, ali ne duže od godinu dana, što se dokazuje podnošenjem navedenih ugovora i konvencija na uvid.

XII.
Naplatu izvoza knjiga, časopisa, novina i drugih publikacija domaće osobe mogu bez posebnog odobrenja obavljati do 8 mjeseci za naplatu izvoza u zemlje Europe i do 12 mjeseci za naplatu izvoza u ostale zemlje.

XIII.
Domaća osoba podnosi Narodnoj banci Hrvatske obrazloženi zahtjev za produženje roka naplate prije proteka zakonskog roka odnosno prije proteka roka za naplatu kredita ili kreditnog obroka.

XIV.
Narodna banka Hrvatske propisuje obrazac zahtjeva za produženje roka naplate izvezene robe i usluga i način popune tog obrasca.

XV.
Zahtjev za produženje rokova naplate se podnosi i rješenje o produženju roka naplate izvezene robe i usluga donosi prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak i odredbama ove odluke.

XVI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 200/93
Zagreb, 22. prosinca 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti