POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nastavak pregleda - zakon o šumama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 44. stavak 4. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 22. prosinca 1993. donio je
ODLUKU
o uvjetima uz koje domaće pravne osobe mogu izvršiti prijeboj dugovanja i potraživanja s inozemstvom
I.
Narodna banka Hrvatske odobrit će domaćoj pravnoj osobi da potraživanje iz inozemstva naplati prijebojem s dugovanjem u inozemstvu, uz uvjet da je nastupila nemogućnost ili znatno otežanje naplate iz inozemstva ili ako to priroda posla zahtijeva. Smatrat će se da postoji opravdani interes za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ove točke:

  1. ako je nakon obavljenog izvoza robe i usluga u zemlji kupca robe uveden embargo plaćanja, izvršen državni udar, izbio rat ili nastale elementarne nepogode (potres, poplava, požar) ili drugi događaj uzrokovan višom silom;
  2. ako se radi o zemlji s otežanim uvjetima naplaćivanja;
  3. ako je pokrenut postupak prisilne uprave odnosno stečaja domaće pravne osobe ili strane tvrtke, što se dokazuje rješenjem nadležnog suda i objavom u "Narodnim novinama" odnosno potvrdom diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u dotičnoj zemlji;
  4. ako se radi o troškovima u inozemstvu nastalim pružanjem usluga u međunarodnom prometu robe i usluga;
  5. ako se naplata iz inozemstva nije mogla izvršiti putem banaka.

II.
Zahtjev za prijeboj potraživanja i dugovanja s inozemstvom podnosi izvoznik. U zahtjevu za odobrenje moraju se navesti razlozi i pružiti dokazi zbog kojih se potraživanje iz inozemstva ne može naplatiti putem banaka. Uz zahtjev se prilaže i izvozno uvozna carinska dokumentacija, fakture i ostale isprave, ako se radi o izvozu i uvozu usluga. Uz zahtjev se prilaže i suglasnost stranog partnera za prijeboj potraživanja i dugovanja.
III.
Odobrenje za prijeboj dugovanja i potraživanja s inozemstvom izdat će se i ako u prijeboju sudjeluje više domaćih ili stranih tvrtki, koje su se suglasile sa prijebojem potraživanja s dugovanjem.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O.br. 199/93
Zagreb, 22. prosinca 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti