POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - naredbe i zakoni - pravila uspostavljanja pravomočno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23.) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne barake Hrvatske na sjednici održanoj 22. prosinca 1993. godine donio je

ODLUKU
o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

I.
Ovom odlukom regulira se način kupnje i prodaje efektivnog stranog novca, putničkih i bankarskih čekova od stranih i domaćih osoba (u daljnjem tekstu: mjenjački poslovi).
Mjenjačke poslove obavljaju ovlaštene banke kao i druge domaće osobe koje su registrirane za obavljanje mjenjačkih poslova, ako su sklopile ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s ovlaštenom bankom.
Druge domaće osobe koje su sklopile ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s ovlaštenom bankom (u daljnjem tekstu: "mjenjači") kupuju i prodaju efektivni strani novac, putničke i bankarske čekove od stranih fizičkih osoba i domačih fizičkih osoba, uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom s ovlaštenom bankom.

II.
U skladu s ugovorom sklopljenim s ovlaštenom bankom, mjenjači primjenjuju tečajeve za efektivnu stranu valutu koje primjenjuje banka s kojom su sklopili ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova, ako ugovorom izmedu banke i mjenjača nije drukčije ugovoreno.

III.
Radi obavljanja mjenjačkih poslova mjenjači trebaju imati:

  1. odgovarajuće prostorije za obavljanje mjenjačkih poslova koje udovljavaju higijensko tehničkim uvjetima u skladu s propisima,
  2. blagajnu odnosno druga sredstva za sigurno čuvanje efektivnog domaćeg i stranog novca i drugih vrijednosnih papira,
  3. istaknuti natpis "mjenjačnica" na hrvatskom jeziku i najmanje jednom od svjetskih jezika,
  4. na vidljivom mjestu stalno istaknutu važeću listu tečajeva stranih sredstava plaćanja,
  5. na vidljivom mjestu istaknutu obavijest o visini mjenjačke provizije.

Djelatnici koji rade na mjenjačkim poslovima moraju biti osposobljeni za obavljanje tih poslova i pored hrvatskog jezika poznavati najmanje jedan svjetski jezik.

IV.
Za svaku kupnju ili prodaju iz točke I. ove odluke, ispostavlja se potvrda u originalu i najmanje jednoj kopiji. Original potvrde obvezno se predaje stranci.

V.
Prodaja stranih sredstava plaćanja stranim fizičkim osobama, obavlja se u visini neiskorištene domaće valute koja potječe od deviza prodanih ovlaštenoj banci ili mjenjaču.

VI.
Mjenjač je dužan voditi dnevnik o kupnji i prodaji stranih sredstava plaćanja.
Otkupljena strana sredstva plaćanja, odnosno razliku između otkupa i prodaje, ako je tako ugovoreno, mjenjač dostavlja banci u roku što ga banka ugovori s ovlaštenim mjenjačem, radi isplate protuvrijednosti u domaćoj valuti. Zajedno s otkupljenim stranim sredstvima plaćanja mjenjač dostavlja ovlaštenoj banci original dnevnika, kao i podatke o iznosu otkupa i prodaje od domaćih i posebno stranih osoba.

VII.
Ovlaštena banka dužna je mjenjaču pravovremeno dostavljati upute, važeću listu tečajeva, obrasce potvrda o kupnji odnosno prodaji i druge obrasce koji se upotrebljavaju u obavljanju mjenjačkih poslova.
Obrasci potvrda o kupnji odnosno prodaji stranih sredstava plaćanja moraju imati serijske brojeve, ne smiju se uništavati, a tiskaju se u blokovima utvrđenih serijskih brojeva ili na vrpci obračunskih strojeva s potrebnim podacima za te obrasce.
Ovlaštena banka i mjenjač dužni su voditi evidenciju o blokovima obrazaca potvrda iz stavka 1. ove točke.

VIII.
Ovlaštena banka dužna je voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima s mjenjačima i o tome kao i o pojedinim mjenjačkim mjestima obavještavati Narodnu banku Hrvatske i Devizni inspektorat Republike Hrvatske.

IX.
Ovlaštena banka dužna je obavljati kontrolu mjenjačkog poslovanja kod svih mjenjača s kojima ima zaključene ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova.

X.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

O.br. 197/93
Zagreb, 22. prosinca 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti