POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - naredbe i propisi - dopuna popisa opojnih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO OBRANE
Na temelju točke III. Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane za upravljanje stanovima, garažama i poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/92), ministar obrane donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane
I.
A) Početna visina zakupnine za poslovne prostore kojima upravlja Ministarstvo obrane, utvrđuje se - za poslovni prostor ukupne površine do 50 m2 - 12 bodova po 1 m2 - za poslovni prostor ukupne površine iznad 50 m2 - 10 bodova po 1 m2
B) Ako je zakupnina za poslovni prostor utvrđena odlukom jedinice lokalne uprave i samouprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, veća od visine zakupnine utvrđe ne točkom I.A) ove Odluke, primijenit će se u cijelosti odluka pojedinih općina i gradova o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore.
C) Zakupnina za atelliere, političke stranke i udruženja građana, mjesne zajednice, amaterska kulturna i športska društva i organizacije, vjerske, humanitarne i znanstvene ustanove, knjižnice, ljekarne, te subjekte koji obavljaju prosvjetnu, zdravstvenu i socijalnu djelatnost a financiraju se iz Republičkih fondova, određuje se u visini prosječnog iznosa stanarine po 1 m2 temeljem odluka o visini stanarine Ministarstva obrane Republike Hrvatske.
D) Zakupnina za poslovne prostore koji se nalaze u dvorišnim zgradama, podrumskim prostorijama, tavanima, umanjuje se za 25% u odnosu na zakupninu iz točke I. ove odluke.
II.
Visina zakupnine za otvorene skladišne prostore u kojima se obavlja gospodarska djelatnost iznosi 0,25 do 1 bod po 1 m2 otvorenog skladišnog prostora, u ovisnosti od površine određenog otvorenog skladišta. Zatvorena skladišta i nadstrešnice mogu se izdati u zakup uz zakupninu od najmanje 4 boda po 1 m2.
III.
Vrijednost boda iz točke I. ove Odluke utvrđuje se: 1 BOD = 1 DEM prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izdavanja fakture u dinarskoj protuvrijednosti.
IV.
Za poslovne prostorije u Karlovcu, Gospiću, Šibeniku, Zadru i Sinju u vrijeme trajanja domovinskog rata uvodi se ratni popust i umanjuje zakupnina u visini 30% u odnosu na zakupninu iz točke I. ove Odluke.
V.
Zakupci - invalidi domovinskog rata i bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog branitelja Republike Hrvatske kojima je dodijeljena nekretnina u zakup, plačaju do 30 m2 mjesečnu zakupninu četvornog metra na slijedeći način:
Invalidi % oštećenja % vrijednosti m2 I. grupe 100% 20% 1m2 II. grupe 90% 30% 1m2 III. grupe 80% 40% 1m2 IV. grupe 70% 50% 1m2 V. grupe 60% 60% 1m2 VI. grupe 50% 70% 1m2 VII. grupe 40% 80% 1m2 VIII. grupe 30% 85% 1m2 IX. grupe 20% 90% 1m2
-Bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog branitelja Republike Hrvatske-20% vrijednosti četvornog metra. U preostalom dijelu zakupljene nekretnine, zakupnina se plaća sukladno visini zakupnine utvrđene točkom I. A), B) i D) ove Odluke.
VI.
Zakupac koji nakon zaključivanja ugovora o zakupu dodatno uposli 2 ili više invalida domovinskog rata sa pravomoćno utvrđenim invaliditetom preko 40%, smanjuje se zakupnina za 10%, dok se za svakog dodatno uposlenog invalida s invaliditetom do 40% i člana obitelji poginulog, umrlog i nestalog branitelja Republike Hrvatske smanjuje za 5%. Maksimalno smanjena visina mjesečnog zakupa u slučaju iz stavka 1. ove točke iznosi 30%.
VII.
Visina zakupnine utvrđena točkom 1. ove Odluke primjenjivat će se od 1. siječnja 1994. godine.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 371-01/93-03/26
Urbroj: 512-01-93-4493
Zagreb. 9. prosinca 1993.
Ministar obrane
Gojko Šušak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti